Lidl: groentetelers moeten bewegen

16-11-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Lidl: groentetelers moeten bewegen
Lidl: groentetelers moeten bewegen

Lidl verwacht van haar vaste groente- en fruittelers dat ze tot 2020 jaarlijks stappen zetten in verduurzaming, mogelijk verder dan Milieukeur.

Dat zei Sanne Bogaarts, duurzaamheidsmanager bij Lidl Nederland, donderdag op het Nationaal Groente en Fruit Congres in Rotterdam. Daarmee lijkt Lidl ten dele aan te haken bij Jumbo en Aldi die eind 2019 Milieukeur eisen van telers, maar de lat wel hoger te leggen. “We gaan kijken met onze vaste groep van 20 Nederlandse telers waar we kunnen komen met ons duurzame landbouwplan. Is dat op niveau van Milieukeur of meer?”

Telers in de etalage

Hoewel steeds meer telers van Lidl Milieukeur halen, is dat keurmerk een middel en geen doel, onderstreepte ze. Lidl gebruikt de verduurzaming van haar telers in haar marketingbeleid door filmpjes te verspreiden via social media. Eén van de teeltbedrijven is Van Dijck uit Limburg. Lidl afficheert zich als beste supermarktketen in groente en fruit.

Adviestraject CLM

De groep van 20 vaste telers kunnen ondersteuning krijgen van het adviesbureau CLM, dat per teelt gerichte adviezen geeft op 7 focuspunten (kwaliteit en residubeleid, middelengebruik, energieverbruik, mineralen in de bodem, water en biodiversiteit). Er is daarin nog veel mogelijk, denkt Bogaarts. Volgens haar heeft CLM meer kennis over het verlagen van het middelengebruik dan in Milieukeur nu wordt gebruikt.

Er is gekeken waar de telers nu staan. Uit die nulmeting bleek dat individuele telers op onderdelen dat niveau van Milieukeur al halen of verder zijn. Dan worden wel stappen verwacht op andere punten, stelde Bogaarts. Volgens de duurzaamheidsmanager betaalt Lidl mee aan kosten, maar hoe dat in het inkoopproces verweven is, kon ze niet zeggen. Ook niet hoe de inspraak van telers op het Lidl-verduurzamingsplan is georganiseerd.

Afscheid nemen van teler

Tomatenteler Peter Duijvestijn vroeg Bogaarts tijdens het Groente en Fruit Congres hoe zwaar een langdurige relatie telt voor Lidl en wanneer Lidl afscheid neemt van een teler die niet meekomt. Volgens Bogaarts is verduurzamen een voorwaarde om te kunnen blijven leveren. Ze zei dat bij duurzaamheid ook langdurige relaties horen, maar dat telers wel stappen moeten zetten. “Als blijkt dat een bedrijf achterblijft, gaan we het gesprek aan en zeggen ‘Luister vriend, je collega gaat steeds verder en jij doet niets’. Maar we hopen dat we de keuze om afscheid te nemen, kunnen voorkomen.”

Bogaarts erkende voor de zaal met voornamelijk telers dat voor Nederlands product strengere eisen gelden dan voor import, maar dat dit leveringszekerheid kan betekenen. Het congres van vakblad Groenten&Fruit, LTO Arbeidskracht en Vollegrondsgroente.net stond in het teken van invloed op de keten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer