Doorgaan naar artikel

Lidl boycot Spaanse paprika vanwege residu

Image

De producenten van paprika in Almería zijn opnieuw in verlegenheid gebracht door residuen van een ongeoorloofd produkt. Supermarktketens Lidl en Kaufland hebben eind vorige week hun toeleveranciers in Spanje laten weten géén paprika’s meer af te nemen, omdat in enkele monsters residuen van de niet toegestane stof Ethephon zijn aangetroffen.

Ethephon is een groeistof die de rijping van de vruchten versnelt. Het middel was tot in juni 2010 toegestaan in paprika en is dat nog steeds in tomaat en op sommige soorten fruit. De vondst van residuen van dit middel op paprika duiden dus op een ongeoorloofd gebruik, maar niet op een gezondheidsrisico. De Duitse overheid heeft echter nog geen officiele aanklacht ingediend bij de Spaanse overheid. Ook Brussel heeft geen aanklacht van de Duitsers ontvangen. Lidl is één van de grootste klanten voor tuinbouwprodukten in Spanje.

 

Schone Spaanse paprika
Spanje heeft lang moeite gehad met de bestrijding van plagen in paprika, wat leidde tot een overmatig insecticidegebruik. Dit is sinds 2007 echter volledig veranderd door de massale invoering van biologische bestrijding. Daardoor zijn de insecticiden vrijwel verdwenen en worden meestal hooguit sporen van fungiciden aangetroffen in lage concentraties. Zowel door de afzetorganisaties in Spanje als door retailers en overheden in heel Europa worden grote hoeveelheden monsters geanaliseerd. In Nederland heeft de VWA in 2009 géén overtredingen op Spaanse paprika’s geconstateerd en was bijna een vijfde van alle monsters geheel residu-vrij. Vanwege het succes van de biologische bestrijding is het logisch dat het nu gewraakte middel géén insecticide betreft.

 

Gevoelig
De Spaanse overkoepelende organisaties ECOHAL, COEXPHAL en HORTYFRUTA hebben hun leden gemaand extra oplettend te zijn t.a.v. het gebruik van alle verboden middelen en op grote schaal residuanalyses uit te voeren. Ook de overheid heeft aangegeven extra te gaan controleren op het gebruik van het betreffende produkt in paprika. “Juist nu de residuproblemen geheel verleden tijd leken te zijn, is het gemakkelijk om het opgebouwde crediet weer te verliezen door telers die, wellicht uit gewoonte, een produkt hebben gebruikt wat tot voor kort was toegestaan”. De koepelorganisaties wijzen er op dat ‘juist op dit moment, de vragen rond voedselveiligheid in Duitsland zeer gevoelig liggen’.

Bron: Groenten & Fruit

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin