Lichtspectrum als stuurmiddel

03-05 | |
Hybridebelichting lijkt een goede tussenstap te zijn naar het telen onder full-led. - Foto: Peter Visser
Hybridebelichting lijkt een goede tussenstap te zijn naar het telen onder full-led. - Foto: Peter Visser

Het lichtspectrum beïnvloedt zowel de plantverdamping als de fotosynthese.

Sinds december vorig jaar wordt onderzoek gedaan naar effecten van verschillende lichtspectra bij komkommer in een hogedraad-afdeling van het Innovatie en Demonstratiecentrum voor led (IDC-led). Dit gebeurt bij Wageningen University & Research in Bleiswijk, in het kader van het programma Kas als Energiebron.

Lichtefficiëntie

Om te kijken hoe efficiënt het gewas omgaat met het licht, zijn in februari fotosynthesemetingen uitgevoerd onder het heersende ledspectrum. Hieruit blijkt dat het meeldauwresistente ras Dee Flexion een hogere fotosynthese heeft dan Hi Power. De behandeling met een hoger aandeel verrood laat een hogere bladfotosynthese zien in beide rassen. In de behandeling met meer wit licht neemt de verdamping toe. Hieruit blijkt dat het lichtspectrum zowel de verdamping als de fotosynthese kan beïnvloeden, en een stuurmiddel in de teelt kan zijn.

Invloed verrood op tripsbeheersing

Plantgezondheid is een belangrijk thema. Uit bio-toetsen, waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid schade die ziekten en plagen aanrichten aan het blad, blijkt dat de rassen duidelijk anders reageren. De aantasting door trips is hoger bij Dee Flexion. Grotere hoeveelheden verrood weten dit echter bijna te halveren. Bij Hi Power is regelmatige bestrijding van meeldauw vereist, terwijl het ras Dee Flexion resistent is tegen meeldauw.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer