Doorgaan naar artikel

‘Les van 75 jaar geleden’

Foto: Canva/Lorado

Foto: Canva/Lorado

Aan het eind van het jaar maken we plannen voor het nieuwe jaar. Plannen maken kun je pas goed als je het verleden goed kent.

Immers: wie zijn historie vergeet, is gedoemd het nog een keer over te doen. Daarom in deze column iets uit de oude doos, lessen om van te leren.

In een van de eerste uitgaven van het vakblad Groenten en Fruit, op 2 juli 1945 schreef J. Barendse onder de kop Zoo groot mogelijke productie dringend noodig, het volgende:

“De groentenvoorziening in ons land is nog steeds van dien aard, dat we nog van de bonnen moeten leven, trots dat er geen export is. Dat aan de productie van groenten nog veel hapert was te voorzien. Er is toch aan vrijwel alles gebrek en daardoor zijn vele productiemiddelen onbenut gebleven of is de grond voor andere doeleinden gebruikt, voornamelijk voor zelfvoorziening.”

Hopelijk komt er nog wat stikstof

“Ook het stikstofgebrek is daarbij doorslaand. Toch moet er geproduceerd worden en zoovéél mogelijk. Hopelijk komt er nog wat stikstof. De Amerikanen hebben groote voorraden blik naar ons land gezonden voor de verwerking van groenten. Nu moeten wij zorgen dat deze blikjes worden gevuld. Voor overproductie is geen vrees. Er moet komen wat er komen kan. Dit laatste vooral. Een ieder doet zijn best.”

Opdracht Barendse heeft tuinbouw veel gebracht

Zoek de verschillen met nu. Er is heel veel veranderd. De opdracht die de tuinbouw in 1945 kreeg van J. Barendse was duidelijk. Deze opdracht heeft tuinbouw Nederland veel gebracht.

Wellicht ter inspiratie om lijnen naar de toekomst trekken voor uw onderneming. Een ding blijft van kracht: ‘Een ieder doet zijn best!’ Goede en gezegende feestdagen toegewenst.

Beheer
WP Admin