‘Les in 2018: met een slechte structuur kun je het vergeten’

14-02-2019 | Laatste update op 06-10 | |
Foto: Joost Stallen
Foto: Joost Stallen

“Nog 3 weken” gaf Kasper Kleijwegt op 6 februari aan over de voortgang van de spruitkooloogst. “Dat is volgens planning, we nemen nu zelfs wat gas terug om het seizoen iets te verlengen in de hoop dat de prijs nog wat aantrekt.”

Deze laatste opmerking maakt hij niet voor niets, want er zit amper beweging in de prijs voor spruitkool. Kleijwegt noemt een gemiddelde van 45 cent per kilo, al vanaf de herfst. “Dat wijst erop dat de export stabiel doorloopt, dat is gunstig. Als de markt vol loopt, kan met name de prijs voor de B-spruiten onderuitgaan. Dat zie je nu niet gebeuren.” Het valt hem wel op dat het product op buitenlandse markten beter betaald wordt dan op de binnenlandse markt.

Nog volop in het blad

De oogst van het ras Hemera is zowat afgerond, daarna volgt het ras Splendus, plus een beperkte oppervlakte Clodius. Het is het tweede jaar dat het teeltbedrijf Hemera in een groter volume heeft staan. Het eerste jaar deed het ras het goed, dit jaar was dat minder vanwege trips en omdat de planten hun blad niet lieten vallen. “Zelfs nu nog zit het gewas soms nog vol in het blad, hangend als een rok.”

De planten kregen in het begin van de teelt direct een stevige tik door overmatige neerslag

Bodemstructuur bepalend

“Dat is niet toe te schrijven aan het ras, het is echt het gevolg van domme pech. De planten kregen in het begin van de teelt direct een stevige tik door overmatige neerslag. Het ras Splendus heeft die ellende niet gehad, die planten werden na de regen gepoot, daar is de structuur minder verziekt.” Kleijwegt vervolgt: “Dat is de les van 2018: de bodemstructuur is het meest bepalend voor de productie. We hebben de Hemera-planting 5 of 6 keer beregend, maar daar red je het niet mee: als de bodemstructuur slecht is, kun je het vergeten.”

Flink sorteren

Het betekent wel dat er flink gesorteerd moet worden, door de voorsorteerder op plukker en de sorteerautomaat in de loods. Deze sorteerunit staat achter 2 tussenbunkers. “Die bunkers hebben we afgelopen zomer gebouwd. Op de plukker voeren we een voorsortering uit. Dat werkt goed, omdat je dan de rommel er op het veld al uitsorteert voordat je in de loods gaat sorteren.” De leesband is eveneens nieuw, naar eigen ontwerp, met achtereenvolgens een doseerbandje en twee sorteerbanden na elkaar.

Het overgrote deel van de telers kan beperkingen ondervinden in de gewasbescherming, omdat ze specifieke machines niet hebben. Dat is treurig

Beperkingen bij gewasbescherming

Kleijwegt wijst ook nog even op de manier waarop de overheid de regelgeving rond gewasbeschermingsapparatuur invult. Het sleutelwoord is driftreductie, plus de eis voor steeds meer middelen dat ze alleen gespoten mogen worden met machines die voldoen aan stringente uitvoeringseisen. “Er zijn niet meer dan 3 of 4 machines goedgekeurd. Consequentie is dat het overgrote deel van de telers beperkingen kan ondervinden in de gewasbescherming, omdat ze die specifieke machines niet hebben. Dat is treurig.”

Grote investeringen

“Dat je je met gewasbeschermingsmiddelen aan spelregels moet houden, is niet erg. Maar waarom wordt er niet voor gekozen om toekomstige machine-eisen ruimschoots, bijvoorbeeld 5 jaar, van tevoren aan te kondigen? Want je hebt het wel over grote investeringsbeslissingen.”

Auteur: Joost Stallen

Kleijwegt
Kasper Kleijwegt spruitkoolteler
Meer over


Beheer