Doorgaan naar artikel

LEI: vlak tarief voor energiebelasting glastuinbouw

Het Nederlandse en Belgische stelsel van energiebelasting voor glastuinbouw zou het best aangepast worden om energiebesparing aantrekkelijker te maken.

Dat stelt LEI Wageningen UR in een studie naar Europese belastingtarieven voor energie in de glastuinbouw. Daaruit blijken grote verschillen in tarief (tot 6 cent per kuub gas). Nederland zit daar qua tarieven boven België, maar achter landen als Duitsland en Engeland. Nederland heeft een complex systeem in vergelijking met andere landen.

Nederland en België kennen een gestaffelde tariefstructuur voor energiebelasting op gas voor glastuinbouw. Bij een degressief tarief is het belastingtarief het laagst voor de laatste eenheid brandstof die wordt gebruikt. Door energiebesparing wordt juist deze laatste eenheid niet meer gebruikt. Een vlak tarief is daardoor een betere stimulans voor vermindering van het brandstofgebruik, stelt het LEI.

6 cent

De kosten van energiebelasting voor een glastuinbouwbedrijf verschillen aanzienlijk tussen Noordwest-Europese landen. De verschillen tussen de landen lopen op tot ruim 6 eurocent per kuub aardgas. Vanuit de belastingentarieven voor energie is er geen gelijk speelveld voor glastuinbouwbedrijven. In alle onderzochte landen bestaan kortingen, vrijstellingen of verlaagde energiebelasting tarieven voor glastuinbouwbedrijven.

België

Belgische tuinders hebben een aantrekkelijk tariefstelsel voor energiebelasting. Daarbij heeft het LEI nog niet eens gekeken naar certificatenstelsel in België waarvan tuinders profiteren als ze een wkk hebben draaien. Het certificatenstelsel is nog steeds een belangrijke inkomstenbron voor tomatentelers, omdat electriciteitsbedrijven dat kopen om aan de regels voor hernieuwbare electriciteitsproductie te voldoen. Voor een gemiddeld tomatenbedrijf zorgde dat voor een verdubbeling van de inkomsten uit electriciteitsverkoop.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin