Doorgaan naar artikel

Lege woorden

Vrijdag 9 maart was staatssecretaris Bleker van economie, landbouw en innovatie in glastuinbouwgebied het Grootslag tussen Wervershoof en Andijk.

Hoog bezoek voor een bescheiden gebied. Vele ogen zijn gericht op het grotere broertje van het Grootslag, de Agriport. Daarom is het oudere gebied ten zuiden daarvan veel minder bekend. Van oudsher waren hier voornamelijk sierteeltbedrijven. Tegenwoordig bepaalt de verkaveling een dergelijke verdeling tussen het Grootslag en de Agriport. In dat laatste gebied zijn de kavels veel groter en daardoor leent zich het eerder voor grootschalige glasgroentebedrijven.

In het Grootslag is veel geld besteed aan recreatieve voorzieningen en milieu. Indertijd werd er steen en been geklaagd dat er zoveel dure glastuinbouwgrond opgeofferd moest worden aan water, groenstroken en andere oneconomische ruimteverspilling. Maar liefst 80 van de 370 hectare. Toegegeven; het gaf het gebied iets chiques. Bouwen tot op de slootrand, zoals in het Westland wel gebeurt, is misschien economisch, maar aantrekkelijk?

Bleker had oog voor de nood van de tuinbouw, maar stak vooral de loftrompet. Gedeputeerde Bond haakte daar grif op in door te beamen dat het gebied zoveel kansen had ‘zeker nu Noord Holland Noord de status van Greenport heeft gekregen.’ Bleker mompelde nog iets over hoe de overheid het de glastuinbouw niet moeilijker moet maken dan ze het nu heeft. En  zo verliep ook deze kennismaking weer op het eerste oog goed, maar teleurstellend want zonder harde afspraken.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin