‘Leden Europees Parlement bewonderen onze sector’

18-04-2016 | Laatste update op 19-09 | |
Huitema
Jan Huitema Europarlementariër
Bezoek aan Koppert NL.
Bezoek aan Koppert NL.

Op mijn initiatief kwam de landbouwcommissie van het Europees Parlement 3 dagen naar Nederland. De leden van het Europees Parlement uit landen als Polen, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Italië waren zichtbaar onder de indruk onze innovatieve land- en tuinbouwsector.

Terecht, wij hebben een van de meest efficiënte en innovatieve landbouwsectoren ter wereld. Willen we dat dat zo blijft, dan moeten we de juiste afspraken maken in Brussel. Daarom was dit bezoek belangrijk.

Nederlandse boer doet het ongelooflijk goed

Van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat zijn we in touw geweest om er zo veel mogelijk uit te halen. Het bezoek ging niet alleen om politici, want ik wil ook positieve reclame maken voor de sector in Nederland. Ondanks dat veel individuele ondernemers het lastig hebben, is het een gegeven dat we het ongelooflijk goed doen. We voeden steeds meer monden met kwalitatief goed voedsel. Tegelijkertijd weten we de druk op het milieu wezenlijk te verminderen en de diergezondheid te verbeteren.

Innovaties verbeteren concurrentiepositie

Innovaties helpen onze concurrentiepositie te verbeteren, bijvoorbeeld door mineralenconcentraat te gebruiken. Nu mag dit nog niet van Brussel. Daarom bezochten we de mestverwerkinginstallatie van Groot Zevert in Beltrum. Denk ook aan meerwaarde creëren op onze agrarische producten door ons te onderscheiden op bijvoorbeeld smaak, kwaliteit of dierenwelzijn, zo bezochten we de Rondeel-pluimveestal in Barneveld.

Nieuwe ontwikkelingen niet dwarsbomen

Er moet ruimte zijn om nieuwe toepassingen en inzichten te kunnen gebruiken, daarom is het belangrijk dat mijn collega’s onze innovaties met eigen ogen zien. Van alle politieke kleuren hoorden we positieve geluiden: nieuwe ontwikkelingen moeten niet gefrustreerd worden. Iedereen begrijpt dat er regels nodig zijn, maar maak gebruik van de expertise van boeren en tuinders en geef ze het vertrouwen!

Landbouw nog beter promoten

Onze sector doet het geweldig goed en dat mogen we best meer uitdragen. Daarom heb ik een filmpje opgenomen dat is te bekijken op Twitter of mijn website. Tot slot wil ik alle bedrijven die hebben meegewerkt nog een keer bedanken voor de hartelijke ontvangsten en fantastische organisatie. Dit alleen al maakte duidelijk hoe groot het enthousiasme en de trots in de sector zelf is. Als we een klein beetje daarvan hebben weten over te brengen aan mijn Europese collega’s en het Nederlands publiek, is het werkbezoek wat mij betreft geslaagd.

Meer over


Beheer