‘Lastig teeltjaar, maar wel stappen gemaakt’

19-10-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Als voorbereiding op de teeltwisseling wordt het meeste blad al opgezogen. - Foto: Harry Stijger
Als voorbereiding op de teeltwisseling wordt het meeste blad al opgezogen. - Foto: Harry Stijger

“We kijken teelttechnisch gezien tevreden terug op dit jaar, waarbij we met ons huidige ras nooit eerder zo’n hoge productie hebben gehaald”, zegt Martijn van Onselen, teeltmanager van Van Onselen Aubergines in ‘s-Gravenzande.

De aubergineteelt van dit jaar zit in de laatste fase. “De productie is in deze fase niet meer zo hoog en zakt nu onder de kilo per vierkante meter, wat gebruikelijk is in oktober. De teeltstrategie heeft goed uitgepakt en ook zijn we tevreden over de najaarsproductie. Wat wel opvalt is het erg lage gemiddeld vruchtgewicht. Door onze strategie van frequent rondoogsten, zowel boven als onderin het gewas, proberen we de groei en zetting spontaan te houden en tegelijkertijd het percentage 400 gram+ vruchten beperkt te houden. Dit werkt op zich goed, alleen heeft het dit jaar wel tot gevolg dat het gemiddeld vruchtgewicht al vanaf begin juli rond de 300 gram zit. Doordat het gewas erg open was, heeft het de arbeidsprestaties op zich niet erg in de weg gezeten. Maar we zouden liever een gram of 20 zwaarder zijn. Wellicht dat hier volgend jaar nog wat winst valt te behalen.”

Niet te snel telen

Van Onselen: “We zijn in augustus en september qua strategie stapsgewijs naar maximaal produceren gegaan, waarbij de zetting steeds minder focus krijgt. Het licht neemt namelijk sterk af en het aantal stuks wat je per meter nodig hebt voor een goede productie dus ook. In de afgelopen periode is er op de stook- en luchtlijn dan ook steeds sneller op Joules opgeteld. Aandachtspunt hierbij is in mijn ogen wel dat je aan het begin van de dag voldoende actief en luchtig teelt om in de middag dan wel behoorlijk temperatuur te maken. Bij geheel donkere dagen blijft het klimaat uiteraard de gehele dag koel en luchtig.”

Leegoogsten gestart

“Het gewas is mooi open en vrijwel schoon van ongedierte. Wel is er hier en daar een mucorbloemetje aanwezig, waar we andere jaren in deze kas nooit last van hadden. We eindigen de teelt biologisch.” Drie weken geleden heeft er nog wel een rupsenbestrijding met Stewart plaatsgevonden.

Deze week begint het leegoogsten. Anderhalve week later zullen de laatste aubergines zijn geoogst. “Zoals het nu naar uitziet, verwachten we nog best wel een goede eindproductie”, aldus de teeltmanager. Dit is het derde jaar met het ras Tracey. “Het was een moeilijk teeltjaar, maar toch halen we nu de hoogste productie met dit ras. We hebben dus een goede stap voorwaarts gezet. En wie weet waar het in komende jaren nog naar toegaat als de omstandigheden wat gunstiger zijn?”

Start teeltwisseling

De voorbereidende werkzaamheden voor de teeltwisseling zijn al gestart. In week 41 is met een bladzuiger het grootste gedeelte van het blad, dat op de grond ligt, weggezogen. Na de laatste druppelbeurt worden de leidingen van het druppelsysteem een nacht volgezet met een zuuroplossing.

Nadat het gewas is leeg geoogst, wordt het naar beneden gesneden en versnipperd door een loonwerker. Vervolgens haalt de loonwerker ook de steenwolmatten eruit. De lege kas wordt schoongespoten met het reinigingsmiddel Topcleaner. Half december gaan de nieuwe planten erin.

Geen aanpassing teeltstrategie

Martijn van Onselen zegt het volgende over de gestegen energieprijzen: “Aanpassen van onze teelstrategie vanwege de hoge gasprijzen is nog niet erg aan de orde, omdat we onze gasposities voor de komende jaren al grotendeels hebben ingedekt. We planten dus nog steeds half december. Wel zullen we proberen om het energieverbruik in de teelt nog wat meer te beperken.”

De teeltmanager is wel benieuwd of deze situatie invloed heeft op het aantal gelegenheidsauberginetelers in binnen- en buitenland. Dat zou een positief effect kunnen hebben op de prijsvorming.

Auteur: Harry Stijger

van Onselen
Martijn van Onselen teelt aubergines als teeltmanager bij Gebr. Van Onselen in 's-Gravenzande


Beheer