Doorgaan naar artikel

‘Lastig risico schatten bespuiting voor burgers’

Parma – Er zijn te weinig gegevens om een goede inschatting te maken van de risico’s voor burgers bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat zegt de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA, die een geharmoniseerde methode heeft ontwikkeld om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen vast te stellen.

Doel van de methode is om te zorgen dat in heel Europa op dezelfde manier wordt gegkeken naar de gegevens over blootstelling. Doel van de nieuw methode is dat wetenschappers en de industrie een betere inschatting kunnen maken van de mogelijke risico’s van blootstelling voor degenen die met de middelen werken, voor mensen die in de buurt wonen of werken en voor omstanders.

De rekenmethode gaat ervan uit dat bij de toepassing van de middelen de regels voor het gebruik in acht worden genomen.

EFSA merkt op dat er eigenlijk te weinig gegevens zijn om goed inzicht te krijgen in de blootstelling van burgers, die wel in de buurt zijn maar niet rechtstreeks betrokken bij de werkzaamheden. De voedselveiligheidsautoriteit roept wetenschappers, onderzoeksinstellingen en de industrie op om alle beschikbare gegevens daarover beschikbaar te stellen, om de blootstellings-tool te verbeteren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin