Doorgaan naar artikel

Landbouwcommissie: bescherm het landbouwbudget

In de tussentijdse herziening van het EU financieel kader benadrukt de landbouwcommissie het belang van het behoud van het landbouwbudget. Voorzitter Norbert Lins pleit voor bescherming van dit budget.

De omvang van de Europese landbouwbegroting mag niet in de knel komen bij de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader, vindt de landbouwcommissie van het parlement. Dat schrijft Norbert Lins als voorzitter van de landbouwcommissie aan de begrotingscommissie van het Europees Parlement.

De Europese Commissie bekijkt dit jaar bij de tussentijdse herziening of de Europese begroting moet worden aangepast. Uit een eerdere notitie van de Europese Commissie blijkt dat het koopkrachtverlies als gevolg van inflatie voor de landbouwbudgetten ongeveer 9,6% bedraagt.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is van groot belang ‘om de mondiale voedselzekerheid veilig te stellen en een grotere productie-autonomie van de Europese Unie te bewerkstelligen’, schrijft Lins. Tegelijk moet het beleid de inkomens van boeren waarborgen en ook zorgen voor bescherming van het milieu.

Lins zegt dat de schade in euro’s voor alleen de landbouw- en visserijbegroting € 37 miljard bedraagt. Daarom is de landbouwcommissie van het parlement er ook tegen gekant om geld uit het landbouwbudget over te hevelen naar andere begrotingsposten.

Lins zegt er blij mee te zijn dat de landbouwreserve wordt vergroot om crises in de landbouw te kunnen opvangen. Hij is er echter niet blij mee dat de Europese Commissie dat gedaan heeft zonder het Europees Parlement daarbij te betrekken. In zijn brief stelt de voorzitter van de parlementaire landbouwcommissie dat ervoor moet worden gezorgd dat er genoeg geld is voor de landbouwreserve en dat dit niet ten koste van de betalingen aan de boeren moet gaan.

Steun voor jonge boeren

Verder vraagt Lins om meer geld uit te trekken voor steun aan jonge boeren en bovendien het budget voor onderzoek en innovatie in de landbouw- en voedselketen te verhogen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin