‘Landbouwbesluit versobert’

14-12-2018 | Laatste update op 04-08 | |
Seegers
Pieter Seegers fiscalist
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

De nieuwe versie van het landbouwbesluit is een verdere versobering van de fiscale positie van de agrarische ondernemer.

Op 6 december is er een update verschenen van het landbouwbesluit. Een update hoeft geen verbetering te zijn. En dat is ook nu het geval. Er wordt weer eens gesnoeid in een aantal voor de sector gunstige fiscale regelingen. En dit snoeien kan in een aantal gevallen aanzienlijke fiscale ‘pijn’ opleveren.

Fiscale spelregels

In het landbouwbesluit wordt het beleid voor de winstbelastingen van agrarische ondernemingen samengebracht. Het is een praktisch overzicht van de bestaande bijzondere fiscale spelregels voor de agrarische sector. Om de zoveel jaren wordt een update van het besluit uitgevaardigd. Het nieuwe besluit is een update van de besluiten van 13 oktober 2010, 15 december 2010 en 28 januari 2011.

Eerste pachtersvoordeel

Veel onderwerpen zijn niet of nauwelijks aangepast. Maar er zijn wel degelijk een aantal ingrijpende wijzigingen opgenomen in het nieuwe besluit. De belangrijkste versobering is het schrappen van de goedkeuring voor het eerste en tweede pachtersvoordeel. Deze wijziging kan in sommige gevallen bij bedrijfsopvolgingssituaties slecht uitpakken. Met name het afschaffen van de goedkeuring van het tweede pachtersvoordeel kan erin hakken.

Tweede pachtersvoordeel

Een tweede pachtersvoordeel kan opkomen bij de (zakelijke) verpachting van landbouwgrond binnen de familie bij een bedrijfsopvolging. De goedkeuring hield in dat het pachtersvoordeel niet belast werd zolang het bedrijf minimaal 5 jaar werd voortgezet door de bedrijfsopvolger. Geen uitstel van belasting, maar echt afstel.

Overgangsregeling

Gelukkig geldt er wel een overgangsregeling. Vindt de juridische levering van de (voorheen) gepachte grond plaats vóór 30 juni 2019, dan kan alsnog gebruik gemaakt worden van de oude gunstige regeling. Werk aan de winkel dus voor al diegenen die een bedrijfsovername gepland hebben.

Liquiditeitsvoordeel zonnepark

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er zijn ook veranderingen ten goede opgenomen in de nieuwe versie van het besluit. Zo is er een goedkeuring opgenomen voor ondernemers die voor eigen rekening en risico een zonnepark willen gaan exploiteren. De (onder)grond van het zonnepark hoeft niet verplicht overgebracht te worden naar de ‘zonne-onderneming’. Daardoor wordt een directe afrekening over de meerwaarde van de grond voorkomen. En dat levert een belangrijk liquiditeitsvoordeel op. Een prima verbetering dus.

Versobering fiscale positie

Het is prettig dat er een overgangsregeling is voor het afschaffen van de faciliteiten voor het eerste en tweede pachtersvoordeel. Maar dat kan niet verbloemen dat de nieuwe versie van het landbouwbesluit per saldo weer een versobering is van de fiscale positie van de agrarische ondernemer. En dat is toch jammer.

Lees ook: NAJK: bedrijfsovername moeilijker door fiscale wijzigingen

Meer over


Beheer