Lagere boete illegale arbeid omdat teler aan de grond zit

22-10-2015 | Laatste update op 03-08 | |
Lagere boete illegale arbeid omdat teler aan de grond zit
Lagere boete illegale arbeid omdat teler aan de grond zit

In hoger beroep verlaagt de Raad van State de boete voor één komkommerplukker zonder tewerkstellingsvergunning.

De boete werd verlaagd van 4.500 euro naar 3.000 euro vanwege de slechte financiële positie van de teler die met productie in huurkassen nauwelijks voldoende inkomen voor zijn gezin verdient. De eerdere verlaging van de boete door de rechtbank Rotterdam van 6.000 naar 4.500 euro werd door het ministerie van SZW met dit hoger beroep juist aangevochten.

De Raad van State besloot de boete juist verder te verlagen. Het ministerie had zelf al een betalingsregeling getroffen met de teler, dus het argument van het ministerie houdt geen stand dat onvoldoende inzicht in de financiën is gegeven.

De Raad van State legde ook argumenten van de betroffen teler naast zich neer om de boete helemaal te schrappen. Volgens de teler was de getuigenis van de betroffen Marokkaanse plukker niet rechtsgeldig omdat het zonder tolk is opgenomen door de Inspectie SZW. Ook zou er geen sprake zijn van een werkrelatie omdat de teler zelf niet aanwezig was en toezicht hield.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer