Laboratorium valideert ToBRFV-dodende werking ozon

02-02-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Tomatenzaailingen. - Foto: Groen Agro Control.
Tomatenzaailingen. - Foto: Groen Agro Control.

ToBRFV in drainwater wordt effectief onschadelijk gemaakt met ontsmetting via ozon. Dat blijkt na onderzoek in het gecertificeerde lab van Groen Agro Control.

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) kan zich zowel op mechanische wijze (via mensen en gereedschappen) als via besmet drainwater in tomatengewassen verspreiden. Bij recirculatie van drainwater is het daarom belangrijk dat virusziekte ToBRFV tijdens de zuivering wordt afgedood. “Dat ozon virussen kan elimineren, was in de praktijk wel bekend. Maar een officiële validering van dat effect was er wel voor komkommerbontvius, maar nog niet voor ToBRFV. Vandaar dat we dit samen met Gewascoöperatie Tomaat hebben laten testen”, zegt directeur Roy Imming van Agrozone.

De gewascoöperatie heeft ook andere zuiveringsinstallaties, zoals die met uv-licht als zuiverend medium, door Groen Agro Control laten onderzoeken op hun virusdodend effect. De telers willen de onderzoeksresultaten echter eerst zelf betuderen alvorens ze naar buiten te brengen, meldt een woordvoerder.

Ozon al jaren in de praktijk

De ozonontsmetter van Agrozone was in 2016 de eerste installatie die een erkenning kreeg van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw. De ozonontsmetter is bij een aantal tuinders al jaren volop in bedrijf.

De proef in het laboratorium van Groen Agro Control is opgezet volgens de standaardinstellingen zoals ozoninstallaties in de praktijk functioneren.

Het ontsmette water is vervolgens gebruikt om vijf tomatenzaailingen te inoculeren. Als positieve controle is ook een behandeling uitgevoerd met niet-ontsmet drainwater dat het virus bevatte. Beide behandelingen zijn uitgevoerd in twee herhalingen. Na twee weken zijn de niet-geïnoculeerde bladeren in de kop van de planten bemonsterd en met behulp van een ELISA-test getoetst op aanwezigheid van ToBRFV.

Deze tomatenzaailingen zijn gebruikt in het onderzoek naar virusziekte ToBRFV en drainwaterzuivering via ozon. - Foto: Groen Agro Control.

Deze tomatenzaailingen zijn gebruikt in het onderzoek naar virusziekte ToBRFV en drainwaterzuivering via ozon. – Foto: Groen Agro Control.

Ozonbehandeling maakt het verschil

In de reeks met het onbehandelde drainwater (de positieve controle), is in beide herhalingen in vier van de vijf geïnoculeerde planten een ToBRFV-besmetting aangetoond. Het met ozon behandelde drainwater resulteerde in beide herhalingen in geen van de vijf geïnoculeerde planten in een besmetting. Dit betekent dat er geen virulent virus meer aanwezig was in het behandelde water. Het virus heeft de ozonbehandeling dus niet overleefd.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer