Doorgaan naar artikel

‘Laatste kassen opgekocht in vergroeningsproject’

Circa 90% procent van de 33 hectares glas- en bedrijfsbebouwing in de Duivenvoordecorridor is verwijderd. Dit blijkt uit een evaluatie van provincie Zuid-Holland voor sanering van een reeks glasbedrijven in de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

De Duivenvoordecorridor moet een groene verbinding vormen tussen het Groene Hart en de duinen. Daarvoor moeten sinds 2008 kassen wijken. In Voorschoten is de gemeente nog in onderhandeling met de eigenaar van het laatste glastuinbouwbedrijf van circa 1,5 hectare aan de Kniplaan.

33 hectare geschrapt

Voor de sanering van deze 33 hectare heeft de provincie sinds 2008 een subsidie van in totaal € 5,9 miljoen toegekend. De subsidie wordt op basis van de daadwerkelijk gesaneerde hectares afgerekend. Oorspronkelijk liep deze subsidie tot eind 2016. Nadat de onderhandelingen over de aankoop van de laatste kassen gecompliceerd bleken en meer tijd kostten dan verwacht, werd de regeling verlengd tot eind dit jaar. Zeer recent zijn in Leidschendam-Voorburg de laatste opstanden van circa 5 hectare aangekocht.

Kwaliteitseisen

Voor de verschillende glasgebieden, zoals Oranjepolder en Noortveel of Roosenhorst, zijn kwaliteitseisen gesteld aan de woningbouw die komt. De bebouwing zelf (huizen) mag niet meer dan 15% van de oude kassenomvang bedragen. De provincie constateert dat beide gemeentes zich houden aan de afspraken voor bebouwing van oude glaspercelen in de Duivenvoordecorridor.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin