Doorgaan naar artikel

‘Laatste hoosje komkommer kan nog goed uitgroeien’

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Met dit jaar twee komkommerteelten, in plaats van de gebruikelijke drie teelten per jaar, gaat het gewas bij Jan Janssen in Pijnacker richting de teeltwisseling.

Half juni gaat het eerste deel van de komkommerteelt eruit. Op 17 juni planten ze de volgende teeltronde.

De productie voor de komende tijd ziet er goed uit. “Komkommers komen toch, net als paprika, met een soort ‘zetsels’. Dan heb je zo’n 2,5 week een soort hoosje. Voor de komende tijds zit er ook zo’n hoosje aan te komen. Dat komt goed uit. Met een iets langere teelt kunnen die komkommers nog goed uitgroeien. Met drie teelten per jaar had je soms sigaren, die net niet meer goed werden voordat het gewas eruit moest.”

Weinig licht gehad

“Qua licht is het een heel slecht voorjaar geweest, maar in de productie is dat toch niet echt te merken. Met twee teelten zie je wel dat het gewas nu wat ouder wordt. Je bent daar nu aan gewend, maar met drie teelten en wat eerder ruimen zag het gewas er altijd wat frisser uit. Ook moet je nu ietsje meer uitsorteren om de vruchtkwaliteit goed te houden.”

Hoewel stabiel zonnig weer de voorkeur heeft, kan het komkommergewas de recente wisselingen tussen lichtrijke zonnige dagen en meer donkere en vochtige dagen goed aan.

Niet te veel arbeid erin steken

De teler is gestopt met gewaswerk. Vanwege de langere teelt had het openhouden van het gewas eigenlijk wat langer moeten doorgaan. “Maar de marktprijs voor het product is niet bijzonder. Daarom is het voordeliger om de teelt zo goedkoop mogelijk te houden, en er niet al te veel tijd in te steken. Een extra blaadje eruit halen voor een komkommertje extra, loont nu niet.”

Schermdoek best nog veel dicht

Overdag mag de temperatuur met zonnige dagen lekker oplopen. Als het te vochtig wordt, luchten ze snel. Met alleen de beschikking over ketelwarmte wil Janssen niet te veel stoken. Ook in de nacht gaat het schermdoek best snel dicht in verhouding tot collega-telers in zijn studieclub, om energiekosten te drukken. In de nacht wordt een temperatuur van 18 graden aangehouden.

Continu beetje CO2

De ketel draait de hele dag op een minimum vlam. “Je doseert daarmee weinig CO2, maar wel gedurende de hele dag. Het gewas krijgt dan steeds iets. Dat werkt volgens mij beter dan drie uurtjes vol gas met een hoge dosering.”

Niet laten verrassen

Met plagen is het rustig. “We hebben één plekje luis gevonden. Met ook op het risico voor het CABYV-virus hebben we daar wel direct gecorrigeerd. Verder hebben we alleen een spintje gevonden. Daar hebben we een kokertje Phytoseiulus bij gestrooid. Als we straks montdorensis gaan verblazen, doen we daar ook ‘phyto’ bij. Zo worden we niet door spint verrast en nemen we die mee naar de nieuwe teelt.”

Rassenkeus

Tussen de teeltwerkzaamheden door maakt de teler zijn definitieve rassenkeuze voor de tweede teelt. “Ik verwacht dat het weer Uniformico gaat worden, net als in deze eerste teelt.” De keus voor een vatbaar ras moet kunnen. “We hebben tot nu toe nog geen virus gezien. Met de lichtste maanden op komst, wil je toch de hoogste productie. Een virusresistent ras geeft vaak net iets minder. En het is ook nog geen garantie dat je dan geen virus in het gewas krijgt. Al gaat de virusontwikkeling bij een resistent ras wel langzamer.”

Auteur: Peter Visser

Beheer
WP Admin