Kwart EU-boeren gestopt in laatste tien jaar

26-11-2015 | Laatste update op 24-08 | |
Kwart EU-boeren gestopt in laatste tien jaar

Een kwart van de agrarische bedrijven in de Europese Unie is tussen 2003 en 2013 gestopt. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In Nederland is dat percentage 21 procent, tegen 48 in Italië. Het gaat in totaal om 4 miljoen stoppers in tien jaar tijd. De totale oppervlakte landbouwgrond die in gebruik is, bleef in dezelfde periode ongeveer gelijk. Per lidstaat zijn de verschillen wel groot: in Hongarije nam het landbouwareaal met 60%, in Oostenrijk daalde het areaal met 16,3%.

Bedrijfsomvang gegroeid

De gemiddelde omvang van een agrarisch bedrijf in de EU groeide in tien jaar met 38% van 11,7 hectare in 2003 tot 16,1 hectare in 2013. In Nederland nam de gemiddelde bedrijfsomvang in dezelfde periode toe van 23,5 naar 27,4 hectare. Tsjechië heeft met een gemiddelde omvang van 133 hectare de grootste bedrijven. Het is het enige land dat boven de 100 hectare uit komt.

Alleen in Ierland toename agrarische bedrijven

In vrijwel alle lidstaten daalde het aantal agrarische bedrijven. Alleen in Ierland nam het aantal bedrijven in het decennium licht toe met 2,9%. In Slowakije daalde het aantal bedrijven met 67,1% het meest. In Nederland ging het om 21,1%. In Italië daalde het aantal bedrijven met 48,8%.

Veel Portugese boeren 65+

31% van de boeren in de EU is ouder dan 65. In Nederland is dit 21%, in Portugal is dit het geval bij 50% van de boeren, in Duitsland is het 6,5%.

Denemarken, Portugal (beide 2,5%) en Nederland (3,1%) hebben de minste jonge boeren (onder de 35 jaar).

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer