Doorgaan naar artikel

Kwantitatieve Informatie 2012 is er

De ‘Kwantitatieve Informatie 2012’ (KWIN) is onlangs uitgekomen, met bedrijfeconomische kengetallen voor een groot aantal vollegrondsgrondsgroente- en akkerbouwgewassen met landelijk gezien een minimale teeltoppervlakte van 500 hectare.

De gewassaldo’s  zijn opgesteld voor de gangbare als voor de biologische praktijk, rekening houdend met variaties in teeltwijze, seizoen, ras en afzetwijze.

Naast de saldoberekeningen (op basis van bruto geldopbrengst, toegerekende kosten en arbeidsbehoefte) zijn ook vaste kosten als grond, gebouwen, mechanisatie, arbeids- en loonwerkkosten in de uitgave opgenomen. Het boekwerk kost 120 euro.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Joost Stallen

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

Oud-redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin