Kritiek pachtersbond en VVD op Rijksvastgoedbedrijf

30-05-2018 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt kritiek wegens onjuiste pachtnota’s. De VVD stelt Kamervragen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) krijgt flinke kritiek. De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) en de VVD zijn kritisch over de werkwijze van het RVB. De BLHB vindt het onbegrijpelijk dat het RVB pachters voor de tweede keer vraagt om onjuiste pachtnota’s te betalen. De VVD stelt naar aanleiding hiervan Kamervragen. Ook vraagt de VVD opheldering over het onderhoud van agrarische gebouwen door het RVB.

Herinnering voor betaling onjuiste pachtnota

Pachters zouden voor de tweede keer een betalingsherinnering van het RVB hebben gekregen om een onjuiste pachtnota te betalen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de pachtprijs niet bijgesteld op basis van de veranderpercentages van 1 juli 2017. De BLHB drong er eerder bij het RVB op aan op de veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s, die allemaal negatief waren, alsnog bij de pachters door te voeren. Desondanks vraagt het RVB nu voor de tweede keer om de niet bijgestelde pachtsom te betalen. In het Zuidwestelijk akkerbouwgebied zou het verschil tussen de twee pachtsommen oplopen tot 23%. Volgens de BLHB reageert het Rijksvastgoedbedrijf niet op schriftelijke verzoeken van de pachtersbond.

VVD stelt Kamervragen

Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt de VVD Kamervragen. Kamerlid Helma Lodders vindt dat pachters recht hebben op een nieuwe nota en dus geen verkeerde nota hoeven te betalen. Ze vindt dat pachters die de pachtsom al betaald hebben, zo snel mogelijk het te veel betaalde bedrag inclusief rente terug moeten krijgen.

Daarnaast constateert de VVD dat er agrarische gebouwen zijn die de afgelopen 10 jaar heel summier zijn onderhouden en dat groot onderhoud zelfs is uitgebleven. Lodders vraagt of het klopt dat dit komt doordat onvoldoende middelen beschikbaar zijn om groot onderhoud uit te voeren. Daarnaast vraagt de VVD ook waarom sommige pachters de gebouwen wel kunnen kopen en andere niet. Ook merkt de partij op dat het RVB op een eenduidige manier naar alle pachters moet communiceren.

Kloosterman
Carolien Kloosterman redacteur ondernemen


Beheer