Doorgaan naar artikel

Kritiek op Greenpeace-rapport fruitteelt

Fruittelers richten zich teveel op schoon fruit en vergeten effecten van bestrijdingsmiddelen op milieu, stelt Greenpeace.

Fruittelers richten zich teveel op schoon fruit en vergeten effecten van bestrijdingsmiddelen op milieu, stelt Greenpeace.

Greenpeace heeft in een bestrijdingsmiddelenonderzoek in de fruitteelt afbraakproducten van middelen meegeteld als moederstof.

Dat is volgens de provincie Noord-Brabant niet terecht omdat bestrijdingsmiddelen geacht worden binnen een bepaalde periode af te breken. Bovendien zijn veel van deze metabolieten niet toxisch en gelden er geen normen voor. Ook zijn stoffen gevonden waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze in de fruitteelt gebruikt worden, maar zijn overgewaaid of met slootwater aangevoerd.

De provincie belde na vragen van GroenLinks met de Unie van Waterschappen om eigen controlegegevens te leveren. De Unie van Waterschappen heeft de taken verdeeld. Emissies uit de fruitteelt worden onderzocht op locaties in Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. Het totaal aantal normoverschrijdingen bleek daar in 2014 te liggen op acht. In de vier jaar ervoor was het gemiddeld tien. Vijf stoffen werden zowel door de waterschappen als door Greenpeace aangetroffen.

Extra beleid

Noord-Brabant werkt aan een nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan en een nieuwe Omgevingsvisie. De provincie wil kijken of het daarin extra bestrijdingsmiddelenbeleid moet ontwikkelen in bepaalde teelten. De provincie initieert daarvoor periodiek een gecoördineerde monitoringsactie met waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Deze zogenoemde ‘brede screening’ is gericht op bestrijdingsmiddelen, biociden en opkomende stoffen in het grond- en oppervlaktewater. De laatste meetronde was in 2011- 2012. Volgend jaar staat een nieuwe ronde gepland.

Fruitteeltbedrijven worden in Brabant gemiddeld een keer per seizoen gecontroleerd door de NVWA. De naleving van recent geïntroduceerde regelgeving wordt steeds beter, stelt de provincie. De maatregelen ’tenminste 50 cm spuitvrije zone’ en ’tenminste 75 procent driftreductie’ zijn op dit moment nog niet verplicht.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin