Doorgaan naar artikel

Krachtige tuinbouw Pijnacker-Nootdorp

Image

Het glastuinbouwcomplex Pijnacker-Nootdorp kan haar betekenis als maatschappelijke en economische pijler behouden, door het vestigingsklimaat voor primaire glastuinbouwbedrijven en de tuinbouwgerelateerde bedrijven te bevorderen en te faciliteren.

Om het economisch belang van de glastuinbouw meer inzichtelijk te maken, heeft de gemeente het LEI gevraagd om de kracht van het glastuinbouwcluster in Pijnacker-Nootdorp in kaart te brengen. De studie omvat een sterkte-zwakte analyse en levert aanknopingspunten voor nieuw beleid.
Het glastuinbouwgebied in Pijnacker-Nootdorp krijgt komende jaren een flinke kwaliteitsimpuls. De gemeente wil een duurzaam tuinbouwgebied realiseren, dat ruimte biedt aan innovatieve bedrijven, om de internationaal toonaangevende positie van het cluster te kunnen handhaven. 

Met middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt het glastuinbouwareaal in het gebied Voorafsche Polder en Oude Polder geherstructureerd. Tegelijkertijd wordt de groenvoorziening, waterberging en (recreatieve) ontsluiting aangepakt. Dit biedt economisch duurzame bedrijven de mogelijkheid tot herstructureren en te investeren in de toekomst. Denk aan efficiënter ruimtegebruik (meerlagenteelt), gebruik van duurzame energie (bijv. aardwarmte) en hergebruik van water.

Bekijk hier het volledige rapport over het glastuinbouwcluster.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

 

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin