Doorgaan naar artikel

‘Kostprijs bloemkool naar een euro’

kostprijs bloemkool premium

De teeltkosten voor bloemkool zijn flink opgelopen. - Foto: Peter Roek

Ook bloemkool ontkomt niet aan snel stijgende productiekosten. Dit werd op dinsdag 13 december weer eens duidelijk op een goed bezochte bijeenkomst met bloemkooltelers uit Zuidwest-Nederland, die in het teken stond van kostprijsberekening.

‘Dé kostprijs van bloemkool bestaat niet’

‘Dé kostprijs’ bestaat niet, want zo veel bedrijven, zo veel variabelen in de samenstelling en hoogte van de kostencomponenten. Het ene bedrijf beschikt over grond in eigendom, het andere bedrijf moet grond pachten of huren.

Arbeidskosten

Voor arbeidskosten is het ook niet mogelijk één lijn te trekken. Aan scholieren op de plantmachine hangt immers een ander prijskaartje dan aan seizoens- of vast personeel. Voor de waardering van mechanisatie en onroerend goed geldt hetzelfde. Een trekker van € 200.000 kost per draaiuur meer (vanwege gebruik, afschrijving, rente, verzekering en onderhoud) dan een trekker die voor de helft in de boeken staat.

Voor een gewas als bloemkool komt daar nog bij dat het nagenoeg altijd opeenvolgende specifieke teelten betreft, van vroeg voorjaar tot winterbloemkool, elk met hun eigen bijkomende of afwijkende kosten.

Kosten op een rij

De benadering van kostprijzen is wel mogelijk in de vorm van een bedrijfseconomische analyse, waar mogelijk op basis van werkelijke kosten (als gewasbescherming en arbeid) en verder op basis van vaste uitgangspunten (bijvoorbeeld voor de inrekening van het grondgebruik).

Aanpassen

Deze aanpak werd ook gevolgd door de zuidwestelijke bloemkooltelers, om zelf meer inzicht te verwerven in kosten(posten) die met bloemkoolteelten zijn gemoeid, en daarnaast als handvat in (contract)gesprekken met afnemers. De berekeningen werden uitgevoerd met hulp van een Excel-sheet, waarin vooraf de benodigde kengetallen van een fictief bedrijf met 60 hectare bloemkool waren opgenomen.

Verbazing

Op de bijeenkomst konden de cijfers in de sheetvrijelijk aangepast of veranderd worden en was steeds direct het effect ervan op de kostprijs (per hectare of per bloemkool) te zien. De uitkomsten – waar aan de orde uitgaand van uiteenlopende oogstpercentages – wekten regelmatig verbazing op.

Redelijke boterham

Een teler over de bevindingen: “Wil je ook in deze onzekere tijd een redelijke boterham blijven verdienen, dan is een stuksprijs van een euro onderhand niet meer dan redelijk.”

Bekijk meer

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin