Doorgaan naar artikel

‘Kortere teeltwisseling bij tomaat’

“We gaan de teeltwisseling in tien dagen doen. Met inzet van extra personeel moet dat lukken”, zegt Rick van Schie van tomatenbedrijf Fa. L.A. van Schie in Kwintsheul.

In week 35 is de kop uit de plant gehaald. “Dat is anderhalve week later dan vorig jaar, omdat we langer doorgaan met de teelt. De verhuurder van deze tuin, gerberateler en buurman, heeft ons in verband met aanpassing van zijn teeltplan gevraagd om 1 november met onze teeltwisseling te starten of het in kortere tijd te doen. De reden hierachter is dat wij in die periode meer warmte kunnen benutten, zodat hij efficiënt met de wkk kan doordraaien en geen warmte hoeft te vernietigen.”

Normaal gebeurt een teeltwisseling in drie weken. Nu moet het in tien dagen. “We zetten extra mensen in om ervoor te zorgen dat de kas goed schoon is voor de nieuwe teelt. Dat moet lukken, want we hebben geen ziekten of plagen gehad.”

Tegenvallende schakeling trossen

Van Schie: “Omdat we iets langer doorgaan, zijn we in week 28 weer met tros snoeien begonnen. De eerste tros zijn op 6 tomaten gesnoeid en de volgende trossen op 5 stuks. Bij de eerste tros viel de schakeling tegen. Zo werd het tweede en/of derde bloemetje eerder bestoven dan het eerste bloemetje. Dit kwam door te weinig energie in de plant en had niets te maken met de kwaliteit van de bestuiving door hommels. De derde en vierde tros waren beter van kwaliteit met ook grovere tomaten.”

Per tros voldoende energie

“In oktober hebben we gemiddeld meer dan 200 Joule/cm per tros gekregen, met nachten rond de 15 graden Celsius. Hierdoor zijn de laatste trossen voldoende grof en van goede kwaliteit. Dat heeft geresulteerd in de afweging om een volgend seizoen de laatste 2 trossen op 6 in plaats van 5 stuks te snoeien, omdat we nog voldoende licht hebben waardoor er toch voldoende energie in de tros kan komen. Alleen als de aanleg van de tros niet goed is, is het lastig te herstellen.”

De laatste trossen ontwikkelen zich goed. Eind week 42 hingen er nog 2 tot 3 trossen aan de plant, waarvan er 1 of 2 trossen in het week erop zijn geoogst. Op 31 oktober is er ethrel gespoten voor de afrijping van de laatste trossen. Aan het einde van week 45 kan een aanvang met het neerhalen van het gewas worden gemaakt. In week 47 kunnen de nieuwe planten erin.

Dieven met witte vlieg

Na het koppen van de planten schoten de dieven als paddenstoelen uit de plant. In week 41 zijn deze verwijderd. De witte vlieg was aanwezig op de dieven. “Biologische bestrijding door Macrolophus werkte niet voldoende, omdat ze lang bovenin het gewas zijn gebleven. En één keer bijvoeren heeft niet voldoende gewerkt, wellicht hadden we eerder de dieven moeten weghalen”, aldus Van Schie.

Eind september is er veel regen gevallen, wat goed was voor het aanvullen van de waterbassins. Dit heeft wel geleid tot de eerste botrytisplekken, waartegen een keer Luna is meegedruppeld. “De dode planten hebben we zo snel mogelijk weggehaald of de plekjes weggesneden. Daarnaast is een minimumbuis van 30 graden Celsius ingesteld, zodat er voldoende warmte van onder naar boven stroomde. Dat heeft goed geholpen.”

Gemiddeld hogere productie

Door meer dan gemiddelde lichtinstraling aan het begin van het seizoen (maart, april, mei) en waarschijnlijk gunstiger klimaat heeft erin geresulteerd dat de gemiddelde productie over de drie locaties van L.A. van Schie iets voorloopt. Rick van Schie: “Op mijn locatie is de productie helaas minder. Dat komt mogelijk doordat er een hoop planten zijn weggevallen door nieuw personeel, die het indraaien nog moesten leren en te weinig haken hebben bijgehangen. Daardoor zijn er veel stengels gesneuveld, waardoor de planten wel ruimer kwamen te staan. Om er een positieve draai aan te geven: Aan het einde van teelt is dat gunstig voor uitgroei van de trossen en zorgt voor meer grofheid.”

Auteur: Harry Stijger

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Rick Van Schie

is tomatenteler bij L.A. van Schie in Kwintsheul

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin