Doorgaan naar artikel

Koppelen warmtenetten biedt meer geothermiepotentie

Foto: Agriport A7

Foto: Agriport A7

Uitbreiding van het glasareaal in Agriport A7 kan in de toekomst met warmte uit het nabijgelegen Het Grootslag worden uitgerust.

Dat schrijven onderzoekers in een verkenning van ruimtelijke perspectieven voor de energietransitie in Noord-Holland Noord, getiteld Energie en Ruimte Noord-Holland Noord.

Zij stellen dat in de Wieringermeer rekening moet worden gehouden met lagere geothermiepotentie. Die potentie lijkt groter in het nabijgelegen glastuinbouwgebied Het Grootslag. “Wellicht is koppeling tussen toekomstige warmtenetten in glastuinbouwgebieden Agriport en Het Grootslag een oplossing. In de bodem onder Het Grootslag zit voldoende geothermiepotentie”, schrijven de onderzoekers in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Gunstige test Andijk

Recent bleek uit een test dat de put van het aardwarmteproject in Andijk genoeg capaciteit heeft en dat het water met circa 80 graden warm genoeg is. Dit najaar worden 130 hectare aan kassen van de deelnemers verwarmd dankzij water afkomstig uit een diepte van ruim 2 kilometer. Met de installatie in Andijk kunnen de deelnemende tuinders naar verwachting met ongeveer 50% minder gas toe. Er liggen plannen voor extra geothermieputten in Agriport in de Wieringermeer maar ook in glastuinbouwgebied Het Grootslag.

Grote geothermiepotentie Noord-Holland

In Noord-Holland Noord is een enorme geothermiepotentie in de bodem door goede waterdoorlatende aardlagen, met name in West-Friesland en de regio Alkmaar. Op de kaart is te zien dat Agriport A7 voor een deel in het potentieel sterke aardwarmtegebied ligt.

Aardwarmtepotentie in glasgebieden in Nederland. In West-Friesland is de potentie groot.

Aardwarmtepotentie in glasgebieden in Nederland. In West-Friesland is de potentie groot.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin