Doorgaan naar artikel

Koolvlieg doorkruist lage ziektedruk in spruitkool

Zo immens als vorig jaar is de druk van koolmot zeker niet. Toch heeft het motje plaatselijk voor schade gezorgd door het aanvreten van het groeipunt. Door neerslag is de koolvlieg explosief tot ontwikkeling gekomen. Wittevlieg duikt sporadisch op in de Hoekse Waard. Plaatselijk vertonen spruitenplanten schot.

Om te illustreren waardoor in sommige percelen spruitkool schotvorming optreedt, had Stefan Jongejan van Van Iperen op de veldbijeenkomst bij de Familie Kempenaar in Oud-Beijerland enkele planten uitgestald.

Op een perceel werd Abacus eind maart geplant en bedekt met vliesdoek, bedoeld voor de vroegste oogst van eind juli/begin augustus. Deze planting vertoonde geen schot. Een planting van half maart werd niet afgedekt en daarin zijn half juli 10% van de planten geschoten. Een volgende niet-afgedekte planting van een week later vertoonde geen schot, een andere niet-afgedekte planting had ook geen schot, maar wel een sterke groeiachterstand.

Met vroeg planten loop je dus risico’s. Afdekken helpt in ieder geval, maar blijkt niet altijd nodig. “Dat bespaart werk, maar of je het goed hebt ingeschat blijkt pas achteraf”, concludeert Jongejan.

Stefan Jongejan toont spruitkool met schot. - Foto: Stan Verstegen

Stefan Jongejan toont spruitkool met schot. – Foto: Stan Verstegen

Explosie koolvlieg

In de Hoekse Waard komt dit jaar meer witte vlieg voor en de druk van koolvlieg is in Zuidwest-Nederland vrij explosief gestegen na de neerslag van de laatste week. Jongejan waarschuwt nog voor de druk van trips, zeker in gebieden met uien. De neerslag zou de druk van trips juist kunnen verminderen.

Tenslotte blijken er op vrijwel alle percelen planten te staan waarvan de kop is weggevreten. Dat is schade van het koolmotje waarvan de druk dit jaar tot op heden veel minder is dan vorig jaar. De schade dit jaar is ontstaan in een eerder groeistadium, toen de planten door de droogte niet goed wilde doorgroeien.

Schimmeldruk laag

De adviseur wijst verder op de licht toenemende druk van schimmels, nu de droogte van juni achter de rug is en er neerslag is gevallen. Hier en daar is in de afgelopen twee weken een spatje echte meeldauw gevonden, maar nog niet verontrustend. Ook de druk van ligt leaf spot is dankzij de afgelopen droogteperiode nog gering.

Tussen rassen zit verschil in de mate van gevoeligheid voor Alternaria, terwijl elk ras tegen Mycosphaerella elk ras een zeer goede resistentie heeft. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek.

Nieuw fungicide

Jongejan waarschuwt in het kader van de bestrijding voor het op de middellange termijn intrekken van de toelating van Folio Gold, in verband met een van de actieve stoffen: chloorthalonil.

De verwachting is dat eind 2017 een nieuw middel een toelating krijgt, even krachtig als chloorthalonil. Dat zou een welkome aanvulling zijn op het smalle pakket van enkele strobilurinen en InFinito. Zeker omdat bij InFinito de residuproblematiek extra aandacht vraagt.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin