‘Koolstofvastlegging financieel niet interessant’

13-12-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: William Hoogteyling
Foto: William Hoogteyling

Telers moeten geen overspannen verwachtingen hebben van zogenoemde carbon credits voor CO2-vastlegging in de bodem.

Financieel levert het niet veel op. Dat zegt directeur Gijs Kuneman van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Hij sprak dinsdag 12 december op het Boerderij-evenement Grond om te Boeren.

Opbrengsten per ton

Afgezien van de vraag hoe daarvoor een goed systeem in te richten, verwacht Kuneman niet dat koolstofvastlegging de teler veel gaat opleveren. In Oostenrijk wordt voor een areaal van 1.300 hectare € 45 per vastgelegde ton CO2 betaald, waarvan € 30 voor de teler en € 15 voor het beheer van het systeem.

Foto: William Hoogteyling

Foto: William Hoogteyling

“In de officiële emissiehandel wordt € 5 per ton CO2 betaald, in de vrijwillige handel misschien € 10 tot € 20 per ton. Voor een tientje per ton vastgelegde CO2 zou ik als boer niet hard gaan lopen.”

Slim landgebruik

In het regeerakkoord staat voor 2030 een reductiedoelstelling met 1,5 megaton per jaar door slim landgebruik. Volgens Kuneman is door maatregelen een reductie van maximaal bijna 2,3 megaton te halen. Het gaat dan om slim landgebruik: niet-kerende grondbewerking, geen grondbewerking, de teelt van vanggewassen en groenbemesters, betere gewasrotaties, gewasresten achterlaten, akkerrandenbeheer en het niet scheuren van grasland.

Kuneman vindt, los van een eventuele vergoeding, een goede zorg voor bodem en organische stofvastlegging van eigenbelang voor telers. Dat die desondanks niet alle mogelijkheden maximaal benutten, komt volgens hem door de korte termijn waarin telers nog vaak denken.

“De blik is vaak gericht op kortetermijnsaldo, zoals intensieve bouwplannen en stroverkoop, maar ook is het een kwestie van onvoldoende kennis en belangstelling voor de bodem op de langere termijn. 20% van de grond in Brabant wordt verpacht, grondeigenaren zitten op afstand en hebben weinig interesse. Maistelers zal de lange termijn ook een zorg zijn.”

Beter bodembeheer

Kuneman oppert dat verschillende partijen stimulansen voor beter bodembeheer kunnen geven. “Een grondeigenaar kan eisen aan de pacht stellen, en korting geven als ze worden nagekomen. Afnemers kunnen goed bodembeheer in de inkoopvoorwaarden opnemen. De overheid heeft het GLB als stuurmiddel, banken kunnen een rentekorting geven. En bedrijven en particulieren kunnen zogenoemde carbon credits kopen.”

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen redacteur akkerbouw


Beheer