Doorgaan naar artikel

Komt er ook een gasplafond voor bedrijven in Nederland?

Kassen Westland met belichting. Voor sommige bedrijven komt eventuele steun te laat. Een tomatenbedrijf ging vorige week failliet. - Foto: Ton van der Scheer premium

Kassen Westland met belichting. Voor sommige bedrijven komt eventuele steun te laat. Een tomatenbedrijf ging vorige week failliet. - Foto: Ton van der Scheer

Engeland en Duitsland brengen rust met prijsplafonds voor bedrijven. Wat doet Nederland?

Het is nog stil in Den Haag. Wat komt er voor Nederlandse bedrijven om de gestegen energiekosten te compenseren of te remmen? Het kabinet wacht lang en lijkt huiverig om met maatregelen ook bedrijven te steunen die onnodig veel energie verbruiken.

In Engeland ligt sinds vorige week de Energy Bill Relief Scheme. Het steunprogramma voor bedrijven duurt zes maanden en geeft een korting op energiecontracten die na 1 april zijn afgesloten, maar ook op variabele contracten bij bedrijven. Energieleveranciers calculeren de steun automatisch in, dus tegen zo minimaal mogelijke administratieve lasten voor bedrijven. Het prijsniveau ligt op € 86 per MWh voor gas.

De Duitse regering kwam 29 september met een omvangrijk steunpakket. De Duitse glastuinbouwsector is voorlopig gerustgesteld, al zijn de details nog niet bekend. Op 28 oktober moet de wet worden aangenomen, die steun in november mogelijk maakt. In Duitsland worden termen gebruikt als ‘beschermende paraplu’ en ‘gasprijsrem’.

Groenestroomcertificaten voor wkk in België

In België raakten gesprekken over het steunpakket deze week verstoord door onenigheid in het Vlaamse kabinet over een steunmaatregel voor gezinnen. Een steunpakket voor bedrijven lijkt daar ook in de maak, al hebben Vlaamse tuinders al wel de beschikking over coronamaatregelen als tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, noodsteun van de EU en ook verlenging van het systeem van groenestroomcertificaten voor wkk.

In Nederland blijft het stil. De koepel voor koel- en vriesbedrijven Nekovri is er niet gerust op. Directeur Davey Gerlings: “Ik verwacht dat Nederland kiest voor een incidentele compensatie, niet structureel. Er is een potje van € 2 miljard. Dat is niet heel veel geld. Om ons heen zie je dat industrie en dan ook voedingsindustrie veel meer gewaardeerd wordt. In Duitsland komt een prijsplafond. Dat verwacht ik hier voor bedrijven vooralsnog niet.” Op basis van staatssteunregels van de EU, is steun ook gemaximeerd op 20% van de energiekosten, weet hij.

Betrokkenen bij crisisoverleg in de tuinbouw laten weten dat in Nederland meerdere opties op tafel liggen, ook nog steeds een prijsplafond voor bedrijven, al is de glastuinbouw daar zelf geen voorstander van. Zij wijzen erop dat € 18 miljard wordt ingezet voor bedrijven en huishoudens opgeteld. Afgezet tegen Duitsland, dat € 100 miljard van het pakket van € 200 miljard inzet voor directe steun aan gezinnen en bedrijven, is dat in verhouding.

Akkoord Brussel: € 142 miljard

Vrijdag 30 september maakte de Europese Commissie bekend dat het toestaat winsten van energiebedrijven – die profiteren van de hoge gasprijs – af te romen. De opbrengsten daarvan worden aangewend om de energierekening van burgers en bedrijven te drukken. Daarover hebben de energieministers van de 27 lidstaten van de Europese Unie in Brussel een akkoord bereikt. In totaal komt zo € 142 miljard beschikbaar voor lidstaten. Hoeveel Nederland toekomt, is onduidelijk.

Faillissement tomatenbedrijf

Voor het tomatenbedrijf Tas Tomaten uit Zevenhuizen komt steun te laat. Op 27 september is het faillissement uitgesproken door de rechtbank. De ZON-teler produceert snoeptomaatjes.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin