Doorgaan naar artikel

‘Koelcellen en stellages. Roerend of onroerend?’

Roerend of onroerend, het maakt nogal wat uit. Zeker qua belastingheffing.

Heel veel vrijstellingen gelden bijvoorbeeld alleen voor onroerende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwvrijstelling in de winstbelasting en de vrijstelling voor cultuurgrond in de onroerendezaakbelasting (ozb). Bij dit soort vrijstellingen is het voordeliger om onroerend te zijn. Maar soms is juist het tegenovergestelde het geval. Dan is het voordelig om iets als roerend aan te merken. En dat was het geval bij een uitspraak van het Hof Amsterdam van 17 april jongstleden. Het ging om een koelcel bij een fruitteler. Deze koelcel werd verkocht en vervolgens was het de vraag waarover 6% overdrachtsbelasting verschuldigd was.

‘Het Hof is van oordeel dat de koel- en rijpingscellen met stellages onroerend zijn’

Hoort koelcel wel of niet bij het gebouw?

Hoorde bij de waarde van het gebouw ook de in het gebouw aanwezige koel- en rijpingscellen en stellages? De koper van de koelcel vond van niet en de Belastingdienst vond dat dat wel het geval was. Over deze vraag is erg lang geprocedeerd. Tot aan de Hoge Raad toe. En de Hoge Raad kon ook niet zomaar een eindoordeel geven en verwees de zaak naar het Hof in Amsterdam die de knoop heeft doorgehakt. Het Hof is van oordeel dat de koel- en rijpingscellen met stellages onroerend zijn in de zin van artikel 3:3 BW. De koper is daarom overdrachtsbelasting over de waarde daarvan verschuldigd.

‘Er is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over waarde koelcellen en installaties’

‘Cellen en stellages horen bij het gebouw’

Volgens het hof zijn de cellen en stellages, inclusief de technisch en functioneel met de cellen verbonden installaties, ‘werken’ in de zin van art. 3:3, lid 1, BW. De cellen en stellages zijn bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven en dit bestemd zijn is eveneens naar buiten kenbaar. De werken zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met het gebouw waarin de werken zijn geplaatst, duurzaam verenigd met de grond. Het hof concludeert dan ook dat de werken een onroerende zaak zijn en dat de aan de cellen en stellages toegerekende waarde terecht tot de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting is gerekend.

De koper van een fruitloods zal met deze uitspraak rekening moeten houden. Er is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het gebouw, inclusief de inpandige koelcellen en installaties.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin