Doorgaan naar artikel

Knelpunten oplossen in belangenbehartiging

Onlangs heeft Glastuinbouw Nederland onder telers van aardbeien en houtig kleinfruit twee specifieke enquêtes uitgezet.

Het is belangrijk om te weten wat ondernemers belangrijk en noodzakelijk vinden op het gebied van onderzoek en het oplossen van knelpunten in de belangenbehartiging. De uitkomst van de enquêtes helpt Glastuinbouw Nederland, samen met Stichting Aardbei Onderzoek, de komende twee jaren gericht prioriteiten te stellen aan (gezamenlijke) belangenbehartiging en opdrachten uit te zetten bij onderzoekspartijen voor een toekomstbestendige zachtfruitsector.

Aardbeientelers brengen samen met plantenkwekers via Stichting Aardbei Onderzoek jaarlijks een flink onderzoeksbudget bij elkaar. De enquête geeft aan waar we dat geld zo goed en gericht mogelijk op in moeten zetten. Op deze manier komen we als sector gezamenlijk tot oplossingen.

Meeldauw blijft een hardnekkig probleem

De vragenlijst was breed en algemeen opgezet. Bij aardbei heeft 57% de enquête ingevuld en bij houtig kleinfruit onder glas 46%. Bij aardbei zien we ten opzichte van de enquête van 2021 een verschuiving naar meer bedekte teeltwijzen. Knelpunten bij plantgezondheid zijn vooral wittevlieg, meeldauw en phytophthora. Vooral meeldauw blijft een hardnekkig probleem. Zo’n 36% van de bedrijven geeft aan dat de beschikbaarheid van het middelenpakket een knelpunt is en 34% ondervindt knelpunten in de transitie naar een groenere aardbeienteelt. Naast deze knelpunten worden bij houtig kleinfruit ook nog bladluis, spint en de Suzuki fruitvlieg genoemd.

Bij arbeid zijn de knelpunten bij aardbei en houtig kleinfruit de beschikbaarheid van goed/voldoende personeel, flexibele inzet van arbeid en de huisvesting van personeel. De respondenten ondervinden ook beperkingen als gevolg van de energiecrisis. Met name op het gebied van de flexibele inzet en behoud van medewerkers.

De ondernemers zien ook een groot knelpunt in het inperken van de wkk-vrijstelling

Bij energie zijn er naast CO2-levering meerdere acute knelpunten. Het afschaffen van het verlaagd tuinbouwtarief voor ketelgas en het voorhanden zijn van alternatieve energiebronnen voor het solitair bedrijf zijn voor ondernemers cruciaal. Het niet oplossen van deze bedreigingen betekent voor bijna alle bedrijven het einde. De ondernemers zien ook een groot knelpunt in het inperken van de wkk-vrijstelling. Daarnaast vragen ze ondersteuning en onderzoek c.q. oplossingen op het gebied van energiezuinig telen. Ook inzicht in de huidige energieregelgeving is een uitdaging.

Share this

Afbeelding
Henny van Gurp

netwerkcoördinator zachtfruit en programma-manager Kennis in je Kas bij Glastuinbouw Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin