‘Knel met teelt én arbeid’

17-09-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Tomassen
Erik Tomassen senior adviseur vollegrondsgroenten
Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

Net als vorig jaar hebben vollegrondsgroentetelers weer te maken met perioden met extreme weersomstandigheden (warm en droog) met erg veel beregeningswerk tot gevolg.

Ook weer allerlei schadelijke insecten die warmteminnend zijn en het daardoor makkelijk voorzien hebben op de gewassen. Naast trips, witte vlieg en spint zijn dit jaar de aardvlooien meer dan normaal schadelijk aanwezig in met name kool- en aanverwante gewassen. Zeer moeilijk te bestrijden bij warm weer en de druk blijft bij dergelijk weer onverminderd hoog.

Teelt op grote schaal bijna onmogelijk

Als dan in sommige gewassen, zoals koolrabi, ook nog de hard nodige bestrijdingsmiddelen ontbreken omdat het oneetbare deel van het product (het blad) geen of een zeer geringe MRL heeft, dan wordt zo’n teelt op grote schaal bijna onmogelijk.

Aanpassing van de kwaliteitsnormen zou een oplossing kunnen zijn, maar dat is een gepasseerd station

Het blad van koolrabi, dat normaal voor de composthoop, groene container of de huiskonijnen is, wordt namelijk door een sporadische enkeling toch gebruikt in de keuken. Aanpassing van de kwaliteitsnormen zou een oplossing kunnen zijn, maar dat is een gepasseerd station.

Beschikbaarheid van personeel

Een ander probleem dat zich dit jaar meer voordoet, is de beschikbaarheid van oogstpersoneel. Het blijft toch een vreemde gewaarwording als complete teelten vernietigd moeten worden omdat er geen personeel is om ze te oogsten. Voor de teler daarom zaak er alles aan te doen om het werk en de werkomstandigheden voor het personeel zo goed mogelijk in orde te hebben. Bijvoorbeeld bij extreem warm weer – indien mogelijk – met andere werktijden werken, zorgen voor voldoende drinkpauzes en goede verblijfs- en sanitaire voorzieningen voor de mensen. Goede werkomstandigheden zorgen dat het personeel dat er is op het bedrijf ook blijft tijdens het seizoen (en niet voortijdig afhaakt) en misschien ook graag weer een volgend jaar terugkomt.Beheer