Doorgaan naar artikel

Kleinere spuitdrone meest kansrijk in Nederland

spuitdrones

Het gebruik van spuitdrones kan duurzame vormen van gewasbescherming opleveren. - Foto: DJI

Bij de introductie van spuitdrones in Nederland hebben kleinere spuitdrones de beste kansen. Voor grootschalige akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt lijken spuitdrones vooralsnog minder geschikt. Dat blijkt uit een studie van Wageningen University & Research.

Het gebruik van spuitdrones is nu een ontbrekende optie in de precisielandbouw. Kleine drones tot 25 kilo – waarbij een payload mogelijk is van circa 16 liter vloeistof – kunnen zich mogelijk als eerste nuttig maken, in nichegebieden van fruitteelt en boomteelt en met ‘spotspraying’ in land- en tuinbouw.

Voor grootschalige akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt lijken spuitdrones in Nederland minder geschikt, mede door de vlakke akkers. Nederlandse akkerbouwers hebben bovendien over het algemeen goed onderhouden apparatuur met drift-beperkende spuitdoppen.

Kansen en uitdagingen bij spuitdrone

In het rapport ‘Hoe komen spuitdrones van de grond in Nederland?’ maken de onderzoekers duidelijk wat de kansen en uitdagingen zijn bij de invoering van spuitdrones. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het gebruik van spuitdrones kan duurzame vormen van gewasbescherming opleveren. Ook kunnen deze drones een rol spelen bij het uitbrengen van zaden op akkers, bijvoorbeeld bij het zaaien van groenbemester in een gewas.

Tekst gaat door onder foto

Nederland heeft nog geen proeven met spuitdrones. Andere landen in Europa zijn wel al zo ver. - Foto: XAG
Nederland heeft nog geen proeven met spuitdrones. Andere landen in Europa zijn wel al zo ver. - Foto: XAG

Regelgeving

Terwijl er in het buitenland al tientallen jaren in de praktijk mee wordt gewerkt, is het gebruik van spuitdrones in Nederland nog geen alternatief. Dat heeft vooral met regelgeving te maken, zowel op het gebied van de luchtvaart (waar drones onder vallen) als op het gebied van gewasbescherming.

Op het moment is het zogeheten ‘remote sensing’ de meest gebruikte landbouwtoepassing van drones in Nederland. Drones worden daarbij ingezet voor het in kaart brengen van allerlei gewaseigenschappen.

Versnelling invoering

Onderzoek en technische ontwikkeling kunnen bijdragen aan een versnelling van de invoering in Nederland. Ook kunnen wetenschap en marktpartijen werken aan het voorbereiden van wet- en regelgeving om met spuitdrones te werken. Er is al Europese wetgeving, maar Nederland moet uiteindelijk zelf toestemming verlenen.

“Ik denk dat de overheid een belangrijke rol heeft bij het initiatief voor het testen van spuitdrones in Nederland”, zegt onderzoeker Tamme van der Wal van Wageningen University & Research. “In de nieuwe Europese richtlijnen voor gewasbescherming worden drones genoemd als een effectief spuitmiddel. Als wij dat willen implementeren, zou het fijn zijn om te weten of dat mogelijk is.”

Van der Wal benadrukt dat precisielandbouw in 2024 wordt toegevoegd aan de vergroeningsmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “Dat zou natuurlijk een prachtig moment zijn om dit soort technologie in Nederland in te zetten.”

Beheer
WP Admin