Kleine pachter voelt zich benadeeld

19-06-2015 | |
Kleine pachter voelt zich benadeeld

Kleinere bedrijven denken nog wel eens dat pachtgronden vooral aan grote bedrijven wordt toegewezen.

Ze voelen zich achtergesteld in het pachtbeleid van gras- en bouwpercelen door de provincie Noord-Holland. Dat volgt uit een evaluatie van het nieuwe pachtstelsel in die provincie. Vaak gaat pacht gepaard met een teeltplan om roofbouw op de grond uit te sluiten. Daarin worden soms ook bol- en wortelgewassen uitgesloten. De kleinere pachters zijn vaak niet bekend met de pachtcriteria. Eén daarvan draait om de continuïteit: Een bedrijf mag niet afhankelijk zijn de pacht van dat betreffende perceel. Daardoor is de pachter van zichzelf meestal groter.

Afbouwen

De provincie heeft 2.500 hectare pacht in portefeuille, wat voor 23 miljoen euro in de boeken staat. De komende jaren zal het totale oppervlak te verpachten grond van de provincie Noord–‐Holland verminderen, omdat zij 1.600 hectare wil verkopen en 500 hectare uit roulatie neemt en omzet in natuurgrond.

In de evaluatie werd de openbare pachtprocedure in Overijssel naast die van Noord-Holland gezet.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer