Doorgaan naar artikel

Keurmerken willen telersdata niet aan supers geven

Strijd om data van bedrijven in voedselveiligheidsdebat. - Foto: Gerard Boonekamp

Strijd om data van bedrijven in voedselveiligheidsdebat. - Foto: Gerard Boonekamp

Internationale supermarkten en voedingsbedrijven willen meer data over productiebedrijven van keurmerkhouders. Dat stuit op weerstand.

Global Food Safety Initiative (GFSI) is het wereldwijde voedselveiligheidsplatform van supermarkten en voedingsbedrijven. GFSI bepaalt de standaard voor voedselveiligheidscertificaten als GlobalGap, waar de Nederlandse tuinbouw mee werkt. GFSI wil nu een centrale databank instellen waar alle keurmerken (zoals GlobalGap) certificeringsinformatie van bedrijven inbrengen of koppelen.

Dat plan is voorgelegd aan alle betrokken partijen. De keurmerken hebben echter grote bezwaren tegen het inbrengen van informatie over de gecertificeerde bedrijven. Dat stuit op bezwaren van privacy voor de teeltbedrijven en hoge kosten. Het mag bovendien niet uit mededingingsoogpunt. De keurmerkhouders stellen dat GFSI hun rol wil overnemen. Global Food Safety Initiative ontkent dat.

Race to the Top

GFSI is onder druk van supermarkten en voedingsbedrijven bezig aan een professionaliseringsslag van het voedselveiligheidsbeleid. Het programma is genaamd Race tot the Top en behelst voor teeltbedrijven mogelijk aanmerkelijk strengere keurmerkeisen. GlobalGap moet de aanscherping overnemen om zelf GFSI-gecertficeerd te blijven en markttoegang voor haar telers te houden tot grote supermarktketens en landen.

Ook voor alle partijen die betrokken zijn bij het verlenen van een keurmerk, gaan de eisen omhoog. Dat geldt bijvoorbeeld voor kwaliteit van rapporten en scholing van inspecteurs. Hiervoor is wel steun, stelt GFSI.

Auditinformatie

Het delen van data in één grote wereldwijde database lijkt een stap te ver, gezien de brede weerstand. Supermarkten willen dat inzicht wel. In een uitgebreid verslag van de consulatie schrijft één van de supermarktketens dat het ook de auditrapporten wil zien in die database, met dus alle bedrijfsgegevens van dat teeltbedrijf. Volgens GFSI gaan de plannen echter niet zover. GFSI wil de data van de keurmerken kunnen monitoren via een IT-oplossing. De weerstand van de verschillende keurmerken is gebaseerd op een verkeerde voorstelling van zaken, stelt GFSI.

Een andere supermarktketen denkt dat technische oplossingen in het bestaande datasysteem al veel kunnen verbeteren. Zo zouden productiebedrijven die steeds van keurmerk wisselen, herkend moeten worden door gegevens te koppelen.

Alternatief zoeken

Door de weerstand van de keurmerkhouders gaat GFSI nu wel eerst onderzoeken of bij andere keurmerkplatforms al bestaande datasystemen bestaan die alle bezwaren ondervangen.

Beheer
WP Admin