Keurmerk voor ‘groen’ bermbeheer

22-01-2018 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De Vlinderstichting introduceert een keurmerk voor goed maaibeheer.

Tijdens de Conferentie Nationale Bijenstrategie maandag 22 januari kondigde De Vlinderstichting, onder de werktitel ‘Kleurkeur’, een nieuw keurmerk aan voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken.
Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met biodiversiteit komen in aanmerking voor dit keurmerk. Dit bermbeheer stimuleert volgens de stichting de bijen- en vlinderstand. Het duurzaam maaibeheer van bermen staat echter ook vaak op gespannen voet met teelt op nabijgelegen percelen door onkruiddruk.

Gefaseerd maaien

Gemeenten en infrabeheerders kunnen op een natuurvriendelijke manier bermen laten beheren, door bijvoorbeeld gefaseerd maaien. Hierbij blijft bij iedere maaibeurt een gedeelte overstaan, die bij een volgende maaibeurt wel wordt gemaaid, terwijl een ander stuk dan blijft staan. Omdat het maaibeheer, vaak over grote oppervlakten en voor meerdere jaren wordt uitbesteed, is dit vaak moeilijk te realiseren.

Met Kleurkeur kunnen goede bedrijven zich profileren en hebben de opdrachtgevers de garantie dat het werk ook gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit en niet alleen op het zo goedkoop en snel mogelijk uitvoeren van de opdracht.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer