Doorgaan naar artikel

Keten pakt vruchtboomkanker aan

Schadebeeld vruchtboomkanker. -Foto: G&F

Schadebeeld vruchtboomkanker. -Foto: G&F

Boomkwekers en telers pakken voor het eerst samen het bestrijden en voorkomen van vruchtboomkanker op. Het onderzoek daarvoor is deze week van start gegaan in Randwijk.

De integrale ketenaanpak vruchtboomkanker is een vierjarig project. Onderzoekers van Wageningen UR gaan onderzoeken hoe infecties in de verschillende fasen in de keten tot stand komen.

Als de oorzaken eenmaal beter in kaart zijn gebracht, zal aan de beheersing van de ziekte worden gewerkt. Zo zal er onder andere aandacht zijn voor bewaaromstandigheden van uitgangsmateriaal, het voorkomen van infectie op wonden in de opkweek- en teeltfase en de invloed van meststoffen op de vatbaarheid van bomen.

Teeltprotocol voor hele keten

Ook zal worden onderzocht of er antagonisten ofwel micro-organismen zijn die bomen kunnen beschermen tegen een infectie met vruchtboomkanker. In het laatste onderdeel van het project zal voor de gehele keten een teeltprotocol worden ontwikkeld.

Vruchtboomkanker is een schimmelziekte die houtweefsel van bomen aantast, waardoor de sapstroom wordt tegenhouden en de rest van de tak of boom afsterft. Daarnaast kan de schimmel vruchten aantasten, met vruchtrot als gevolg.

Financiering ketenbreed

Het project is een initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Ook Naktuinbouw, Vermeerderingstuinen Nederland, Stichting Projectbureau Boomkwekerij (namens de vruchtboomkwekers), Bodata en Fruitmasters zijn partner. Naast de bijdragen van de partners heeft de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen geld beschikbaar gesteld.

Beheer
WP Admin