Doorgaan naar artikel

Kersenteler naar Raad van State vanwege oprukkende woningbouw

De Raad van State beslist binnen twee weken over de voortgang van het bestemmingsplan in het Limburgse Baarlo. - Foto: Peter Roek

De Raad van State beslist binnen twee weken over de voortgang van het bestemmingsplan in het Limburgse Baarlo. - Foto: Peter Roek

Een Limburgse kersenteler vraagt bij de Raad van State om schorsing van een slecht onderbouw gemeentelijk plan voor recreatiewoningen vlak naast zijn perceel.

De Raad van State beslist binnen twee weken over de voortgang van een bestemmingsplan voor de bouw van vijf recreatiewoningen in het Limburgse Baarlo. Kersenteler Görtz Fruit aan de Ingweg is bang dat hij wordt beperkt in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De recreatiewoningen komen op een afstand van minder dan 15 meter. “Dit moet duidelijk geregeld zijn om problemen in de toekomst te voorkomen”, aldus een woordvoerder van het fruitbedrijf.

Veilige afstand van 50 meter

De Raad van State hanteert vooralsnog een veilige afstand van 50 meter. Die afstand mag minder zijn als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kortere afstand geen probleem oplevert voor omwonenden.

De gemeente Peel en Maas, waar Baarlo onder valt, heeft bureau Adromi onderzoek laten doen. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen probleem is als het fruitbedrijf een groene wal aanlegt met daarop een haag. Maar het fruitbedrijf twijfelt aan dit onderzoek en wil een contra-expertise laten uitvoeren. Dat is volgens de advocate van Görtz nog niet gelukt. De onderzoeksbureaus op dit gebied liggen niet voor het oprapen.

Europese EFSA-model

Volgens de advocate van het bedrijf is het de eerste keer dat de Raad van State moet beoordelen of het door Adromi gebruikte EFSA-model door de beugel kan. Eerdere modellen om de schadelijke gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen te berekenen, voldeden volgens de Raad niet. Dat ging om modellen ontwikkeld door Wageningen UR.

De Raad zal overigens in dit kort geding, waarin alleen om schorsing is gevraagd, nog niet met een oordeel over het model komen. Dat gebeurt na een vervolgzitting, vermoedelijk binnen een half jaar.

Onderling regelen

Zolang de haag rondom de kersen van het bedrijf niet is volgroeid, moeten het bedrijf en de exploitant van de naastgelegen recreatiewoningen onderling maar afspraken maken over het bespuiten van de kersen, vindt de gemeente. “Dat is een onorthodoxe regeling”, constateerde de voorzieningenrechter van de Raad. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat het maar zeer de vraag is of de Raad die regeling goedkeurt. Hij wees op de juridisch zwakke positie die het fruitbedrijf in dat geval heeft als de afspraken niet worden nagekomen.

Alsnog in bestemmingsplan

Volgens een woordvoerster van de gemeente is juist geprobeerd om ervoor te zorgen dat geen van de beide partijen wordt benadeeld door die regeling. Maar om het plan te redden, stelde ze voor om de regeling dan maar in het bestemmingsplan op te nemen. Daardoor krijgt het fruitbedrijf een betere rechtspositie, aldus de woordvoerster.

De Raad staat nu voor de vraag of het voor Görtz urgent genoeg is om het plan te schorsen. De bouw van de recreatiewoningen zal nog wel even duren. Daar is nog geen vergunning voor verleend. Volgens de voorzieningenrechter is de contra-expertise van groot belang in deze zaak. Die kan mogelijk uitwijzen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in dit geval geen kwaad kan.

Beheer
WP Admin