‘Kennismotor agrarische sector loopt vast’

17-05-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Ramaker
John Ramaker chef markt- en akkerbouwredactie
Henk Kamp, minister van Economische Zaken. - Foto: Anne van der Woude
Henk Kamp, minister van Economische Zaken. - Foto: Anne van der Woude

De kennismotor in de agrarische sector pruttelt. Met de laatste reserves van de opgeheven productschappen wordt nog zo veel mogelijk onderzoek gefinancierd. Maar er worden ook diverse projecten geschrapt omdat er geen geld meer voor is.

De vooruitzichten zijn nog somberder, want nieuwe geldstromen zijn bijzonder lastig aan te boren.

Innen van verplichte heffingen

De Brancheorganisatie Akkerbouw drong eerder dit jaar bij minister Henk Kamp van Economische Zaken aan op hulp om het innen van verplichte heffingen vlot te trekken. De snelle route om dit te bewerkstelligen blijft echter gesloten. Kamp wijst de brancheorganisatie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens op een omweg. De extra kosten worden door Kamp afgedaan als een peulenschilletje. En de extra hobbels die een eerlijke verdeling van de heffingsgelden in de weg staan, moet men blijkbaar maar voor lief nemen.

LTO werpt zich nu ook in de strijd

LTO ziet de problemen nu ook op zich afkomen. De belangenbehartiger werpt zich daarom nu ook in de strijd om dit punt hoog op de politieke agenda te krijgen. Naast een ministerie voor Voedsel en Landschap krijgt een nieuwe manier om collectieve heffingen te kunnen innen voor onderzoek de hoogste prioriteit in de LTO-lobby tijdens de kabinetsformatie, zei voorzitter Marc Calon zaterdag bij de slotronde van de debatserie It’s the food my friend

Nu de formatie is vastgelopen, kan LTO opnieuw beginnen. Al met al duurt het wel erg lang voordat de kennismotor voldoende brandstof krijgt. En dat is niet goed voor de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in de wereld.

Meer over


Beheer