Doorgaan naar artikel

KCB verbetert resultaat ondanks brexit-onzekerheid

Het KCB moet zich voorbereiden op brexit-taken, maar een ingangsdatum is er niet. Dat leidt tot extra kosten, maar de financiële positie verbeterde in 2022.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2022 van het KCB. Het resultaat voor belastingen steeg van € 1,2 miljoen in 2021 naar bijna € 2,5 miljoen. Ook in 2021 steeg het resultaat al nadat in 2020 het resultaat nog € 0,3 miljoen bedroeg. Ook vorig jaar werd de winststijging al gekoppeld aan uitstel van de brexit.

De kosten stegen bij KCB met name doordat nieuw personeel was opgeleid voor brexit-taken, maar deze zijn voor groenten en fruit uitgesteld. Om die kosten op te vangen, ontving de KCB subsidie van de overheid. In 2022 werd ook weer van personeel afscheid genomen door het uitstel. Nu wordt voor brexit-taken meer met uitzendkrachten gewerkt, blijkt uit het jaarverslag.

Nog geen ingangsdatum

Sinds het bekendmaken van het uitstel van de brexit is nog geen nieuwe informatie gekomen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Zo is er ook nog geen vernieuwd ‘Border Operating Model’ gepresenteerd met richtlijnen hoe procedures verlopen. De ingangsdatum van brexit-afspraken wordt nog steeds voorzien voor eind 2023, maar er is nog geen harde datum genoemd. “We hopen dat het Verenigd Koninkrijk snel komt met een nieuw ‘Border Operating Model’, zodat de betrokken organisaties en het bedrijfsleven zich op een definitieve invoerdatum kunnen richten”, schrijft KCB in haar jaarverslag.

Het jaar 2023 wordt een belangrijk jaar voor KCB, omdat het haar toezicht evalueert. Het toezicht op handhaving van de handelsnormen waaraan groenten en fruit moeten voldoen kan daardoor veranderen, maar ook de ruimte en toezicht voor zelfkeur ligt onder de loep. Dat proces wordt in 2023 afgerond.

Meer instrumenten handhaving

Met het ministerie van LNV is KCB betrokken bij een evaluatie van het toezicht. KCB wil duidelijker regels voor bedrijven. Zo mist er nu een verbod op misleidende aanduidingen in de kwaliteitsregelgeving en ontbreekt een registratieverplichting voor marktdeelnemers bij groenten en fruit. KCB wil het instrument van tuchtrecht zeker behouden voor overtredingen die niet met een waarschuwing af kunnen.

In 2022 werden 33 tuchtrechtzaken geregistreerd. Daarvan zijn in 30 zaken uitspraak gedaan en is de overtreding bevestigd. Dat kan gaan om bewust gebruik van onjuiste herkomstaanduidingen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin