KCB: export vruchtgroente VS en Japan kwetsbaar

29-01-2014 | Laatste update op 08-06 | |
de Winter
Dik de Winter specialist Fytosanitaire zaken
KCB: export vruchtgroente VS en Japan kwetsbaar

In 2013 is de export van paprika naar Japan en de VS lager uitgevallen dan in 2012. De belangrijkste reden daarvoor was de hogere prijs die men voor het product moest betalen.

Japan nam het afgelopen jaar 6,3 miljoen kilo af tegen 7,7 miljoen kilo in 2012. In 2012 is gestart met de export van tomaten naar Japan. Dit gebeurt onder hetzelfde ‘Medfly’-protocol  als voor de paprika. Afgelopen jaar kon 330 ton van dit product worden geëxporteerd en de verwachting is dat dit de komende jaren nog flink kan groeien.Bij de export van paprika naar de VS was de daling ook aanzienlijk, van 17,3 miljoen kilo in 2012 naar 10,9 miljoen kilo in 2013. Voor dit land draait het exportprogramma om de Afrikaanse fruitmot (AFM), een motje dat in 2009 in Nederlandse pepers werd aangetroffen. Vanwege veel vondsten in importpepers heeft dit organisme sinds juni 2013 in Nederland de status Q-waardig. Dit najaar is het motje ook aangetroffen in de teelt op een paprikabedrijf in het Westland. Om die reden zal in 2014 het AFM-exportprogramma worden aangescherpt om zo voldoende garanties te kunnen blijven geven aan de VS.De export van tomaten naar de VS ligt al enkele jaren op hetzelfde niveau en schommelt zo rond de 320 ton. Een kleine hoeveelheid, maar dit heeft te maken met de beperkte beschikbaarheid van gesloten kassen, een eis die de VS stelt sinds de introductie van de mineermot Tuta absoluta in Nederland. Ter vergelijking, in 2006 wist Nederland nog meer dan 6 miljoen kilo tomaten te exporteren naar de VS.Hoewel de exporthoeveelheden zijn afgenomen is het belang van de export voor teelt en handel naar deze bestemmingen groot. Introductie van nieuwe plagen of uitbreiding van al bekende plagen in de Nederlandse teelt kan  grote gevolgen hebben voor de exportpositie.Het KCB heeft dit jaar in opdracht van de NVWA veel gemonitord in ‘niet gereguleerde groente en fruit’.  Hierbij werden vooral in pepers veel Q-organismen zoals Pepper weevil, AFM en boorvlieglarven aangetroffen. In dit kader is het een goed bericht dat in de loop van 2014 peper (Capsicum annuum) EU breed fytosanitair inspectieplichtig wordt. Maar los daarvan zou het verpakken of verhandelen van dit soort (risicovolle) importproducten op teeltlocaties eigenlijk ‘not done’ moeten zijn.Beheer