Kassen maken plaats voor schapen en akkerbouw

12-06-2020 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De gemeente Westvoorne ruimt nog meer glastuinbouw op in het buitengebied en staat er andere agrarische activiteiten toe. Dat blijkt uit een aanpassing van het bestemmingsplan voor het gebied Torenweg Rockanje/Aelbrechtsweg in Oostvoorne.

In het aangepaste bestemmingsplan wordt de bestemming glastuinbouw verwijderd van drie locaties. Daarvoor in de plaats komen ter compensatie een schapenhouderij met bedrijfswoning en een combinatie akkerbouw met beperkte kas (500 vierkante meter). Voor een derde locatie wordt ter compensatie één woning toegestaan.

Bedrijfsbeëindiging

Uit de plannen blijkt dat de eigenaren besluiten hun glastuinbouwbedrijven te beëindigen en daarvoor gecompenseerd worden. De bedrijven liggen tussen burgerwoningen en mogen beperkt uitbreiden tot maximaal 3 hectare. De telers kiezen een andere richting met hun bedrijf, zoals akkerbouw, vollegrondstuinbouw en schapenhouderij.

Westvoorne kent glastuinbouwconcentratiegebieden en voert al jaren een beleid van sanering van solitaire bedrijven in het buitengebied. Daarmee verbetert de kwaliteit van het landschap, aldus de gemeente in het bestemmingsplan.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer