Doorgaan naar artikel

KAS-prijs duikt onder de € 20

Foto: Peter Roek premium

Foto: Peter Roek

De kunstmestprijzen staan behoorlijk onder druk. De vraag is zeer beperkt, terwijl er wel voorraden zijn. De bodem lijkt nog niet helemaal bereikt.

De prijzen op de kunstmestmarkt zitten – traditioneel in deze voorjaarsperiode – in een dalende lijn. De tendens is daarbij vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook toen zette de prijsdaling van KAS eind maart al in. Ter vergelijking: in 2018 gebeurde dat pas een maand later. Dit jaar is de daling bovendien fors. In week 13 noteerde KAS nutramon (los) bijvoorbeeld nog € 22,90 per 100 kilo (bron: groothandel Triferto). In week 17 was dit € 21,30 en vorige week kwam de notering zelfs onder de € 20-grens uit: € 19,80 per 100 kilo. Daarmee is KAS aanmerkelijk goedkoper dan in 2019, toen de laagste notering € 22,40 was. Zelfs in het voorjaar van 2018 werd op het ‘dieptepunt’ meer betaald: € 20,25 per 100 kilo.

Bodem nog niet bereikt

De lage prijzen ten spijt, lijkt de bodem nog niet helemaal bereikt. De industrie heeft veel product en bij de groothandel nemen de kunstmestvoorraden voorzichtig toe. Daarmee raakt de marktbalans – het aanbod was toch al groter dan de vraag – nog iets meer verstoord. Aan de boerenkant gebeurt er helemaal weinig. Als de eerste strooironde achter de rug is, staan de prijzen altijd al onder druk, maar nu houden akkerbouwers en veehouders hun kaarten helemaal tegen de borst. Ze hebben geen haast en zien bovendien dat het dit jaar opnieuw erg droog lijkt te gaan worden. De animo om te gaan strooien is zeer beperkt. De kunstmestmarkt blijft zo een aanbodmarkt.

Lees verder onder de grafiek

KAS is de afgelopen weken flink in prijs gedaald en de grens van € 20 is doorbroken. Vorig jaar werd € 2,60 meer voor deze meststof betaald.

Wel meer impact corona

KAS-prijzen van onder de € 20 per 100 kilo zijn er lang niet meer geweest, maar de komende weken is het toch echt de realiteit. Dat is niet alleen een kwestie van vraag en aanbod. Andere factoren spelen ook een rol. In de eerste plaats geldt dit voor ureum dat – vooral in het najaar – een correlatie met KAS heeft. Ook nu heeft de prijsontwikkeling van ureum echter effect op KAS. Ureum werd eind 2019 al goedkoper en die tendens heeft dit voorjaar doorgezet. Sterker: als je het efficiëntieverschil tussen KAS en ureum níet meerekent, is KAS nu zelfs iets goedkoper dan ureum. Dit betekent echter ook dat ureum de huidige prijsval van KAS altijd wat zal dempen.

Lees verder onder de foto

De kunstmestprijzen dalen traditioneel in deze voorjaarsperiode. Sinds eind maart is er al €3,10 van de KAS-notering afgegaan. Daarmee is de prijs onder de €20 gedoken en de bodem lijkt nog niet in zicht te zijn. - Foto: Ronald Hissink

De kunstmestprijzen dalen traditioneel in deze voorjaarsperiode. Sinds eind maart is er al €3,10 van de KAS-notering afgegaan. Daarmee is de prijs onder de €20 gedoken en de bodem lijkt nog niet in zicht te zijn. – Foto: Ronald Hissink

Een tweede factor is de kostprijs van KAS. Die blijft zeer laag. Gas en ammoniak zijn al lang laag geprijsd en de oliemarkt heeft sinds eind februari flinke klappen gehad. De prijs van een vat ruwe Brent-olie daalde van omgerekend € 55 naar € 18 (eind april). Inmiddels is olie weer wat in prijs gestegen. Maar met een huidige prijs van omgerekend € 31 is olie nog steeds zeer goedkoop (bron: oil-price.net).

Langzamerhand neemt de impact van het coronavirus op de internationale kunstmestmarkt bovendien toe. Door de lage energieprijzen wordt bio-ethanol steeds minder interessant. Dat heeft gevolgen voor de hiervoor geteelde gewassen en de kunstmest die hiervoor nodig is. Die afnemende vraag gaat gevolgen hebben voor de kunstmestprijzen, is de verwachting van handelaren. Die gaan omlaag.

Meer prijsdruk kali en fosfaat

Niet alleen de stikstofkunstmestprijzen staan onder druk. Voor kali en fosfaat geldt min of meer hetzelfde. Op de kalimarkt werden de prijzen dit voorjaar al twee keer naar beneden toe bijgesteld. Eind maart ging er € 1,10 van de notering af en begin mei was de daling € 0,40. Kalizout 60% noteerde vorige week nog € 31,20 per 100 kilo. Ter vergelijking: vorig jaar werd € 2,50 meer betaald.

Lees verder onder de grafiek

Er is meer aanbod dan vraag op de kalimarkt. Dat heeft beperkte gevolgen voor de prijs. Toch ging er begin mei nog € 0,40 van de notering af.

De prijsdaling van kali lijkt nog niet ten einde. Er is namelijk een overaanbod. Veel kaliproducenten in landen als Canada en Rusland breiden hun capaciteit uit. De enige reden dat de kaliprijzen dit jaar niet harder onderuit zijn gegaan, is omdat diezelfde bedrijven de productie temperen. Zolang dat zo blijft, blijft de kalimarkt kunstmatig stabiel met zo nu en dan een prijsverlaging.

Tripelsuperfosfaat vaart een wat andere koers. De notering van deze meststof is al maandenlang zeer stabiel. Begin november was de notering € 37,70 per 100 kilo en medio maart was er een kleine plus. Sindsdien noteert tripelsuperfosfaat € 38,20. Daarmee ligt het prijsniveau € 2,20 lager dan in 2019. Dat verschil kan in de komende weken wat oplopen. Handelaren zien meer aanbod dan vraag voor tripelsuperfosfaat. Er kan dus wat van de prijs afgaan.

Lees verder onder de grafiek

Voor tripelsuperfosfaat geldt dat de prijzen licht onder druk staan. Toch is dat niet te merken aan de prijs. De notering blijft steken op € 38,20 per 100 kilo.

De algemene tendens op de kunstmestmarkt is helder: de prijzen staan onder druk. Toch geldt dat niet overal. De markt voor vloeibare kunstmest is opvallend stabiel. De vraag is hier zeker niet groot, maar wel meer in evenwicht met het aanbod omdat producenten moeite hebben met de logistiek van dit product.

Prognose:
goedkoper.

Bekijk meer

Delen

Image
Theo Brummelaar

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin