Doorgaan naar artikel

Kas onder water geen verzekeringskwestie

Springende leiding door hitte valt niet onder verzekering. - Foto: ANP

Springende leiding door hitte valt niet onder verzekering. - Foto: ANP

Is schade door een gescheurde bovenleiding op een warme zomerdag verzekerd? Nee, zegt de rechter.

Een scheur in een bovenleiding leidde in 2018 tot overlast in een kas in het Oosten van het land. De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de schade niet kan worden veroorzaakt door ‘gevaar van buiten’. De gewasschade valt daardoor buiten de polis en moet door de teler zelf worden opgehoest.

Rechter: leiding gebrekkig

Dat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Achmea hoeft de schadeclaim van € 34.080 niet in behandeling te nemen. De teler claimt dat de leiding eind mei 2018 bij ongewoon hoge temperatuur- en zoninstraling scheurde. De rechter oordeelt dat van buitengewone omstandigheden geen sprake is en dat de leiding als gebrekkig moet worden beoordeeld, aangezien die een jaar ervoor pas was aangelegd.

Extreme hitte

In de kas was het die dag om 18.00 uur 48 graden gemeten vanaf 1 meter van de grond. Het waterleidingsysteem is gemonteerd op een hoogte van 2.80 meter, de temperatuur daar was hoger. Daardoor was er wel invloed van buitenaf, stelt de teler. De rechter kiest voor een andere uitleg van de schade.

Beheer
WP Admin