KAS legt het niet af tegen vloeibare meststoffen

15-03-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: Archief Groenten&Fruit
Foto: Archief Groenten&Fruit

Alleen op kleur van het gewas scoort een breedwerpige bemesting met KAS minder dan een rijenbemesting met diverse vloeibare meststoffen.

De productie met KAS is hoger, hoewel niet significant verschillend. Dat zijn de conclusies uit Belgisch onderzoek in spinazie, Romeinse sla en Chinese kool.

Luc de Rooster, onderzoeker van Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver, vergeleek een breedwerpige bemesting van KAS met een vloeibare rijenbemesting met de meststoffen Urean, Urean+Vizura, NovaTec Solub en NovaTec Fluid. Vizura is een nitrificatieremmer (DMPP). De producten van NovaTec bevatten ook DMPP.

Donker blad

Er blijkt een duidelijk verband te zijn tussen de hoeveelheid toegediende ammonium in de bodem en de bladkleur van het gewas, concludeert De Rooster in zijn proefverslag in Proeftuinnieuws 5. De toevoeging van Vizura aan Urean leidde tot iets groener blad, maar vooral bij NovaTec Solub was de groene bladkleur zeer duidelijk in de onderzochte gewassen spinazie, Romeinse sla en Chinese kool.

Snelle weggroei

De breedwerpige bemesting met KAS gaf gemiddeld over alle drie de gewassen de hoogste productie, hoewel de verschillen niet significant zijn. Als verklaring geeft De Rooster dat de weggroei bij KAS waarschijnlijk beter is geweest, omdat bij rijenbemesting de meststof een paar centimeter naast de plantrij komt te liggen. De wortels moeten daar eerst heen groeien om de nutriënten te kunnen opnemen. De vloeibare meststoffen werden geïnjecteerd aan één kant van de plantrij op 8 centimeter naast de rij. KAS werd na het breedwerpig strooien voor het planten nog ingespit.
Bij een bepaling van de minerale stikstof na de oogst in de lagen 0-30 en 30-60 centimeter bleken gemiddeld in de teelten geen verschillen tussen de objecten.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer