Doorgaan naar artikel

Kansen voor verbetering bodemstructuur in Milieulijst

Foto: Koos Groenewold

Foto: Koos Groenewold

De nieuwe Milieulijst biedt kansen voor onder andere investeringen in het verbeteren van bodemstructuur en het tegengaan van methaan- en ammoniakemissies uit mest.

Door de notering op de Milieulijst kan door middel van de regelingen MIA en Vamil hierin aantrekkelijk worden geïnvesteerd. Ook zijn het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen en het verminderen van voedselverspilling nieuwe thema’s op de lijst. Daarnaast biedt de Milieulijst 2019 verruimde mogelijkheden voor landbouwapparatuur ten behoeve van sojateelt.

Alle investeringen die in aanmerking komen voor MIA/Vamil

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee wordt het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt. Het budget voor 2019 is € 139 miljoen. Dat is evenveel als vorig jaar.

Strenge eisen aan afdekvoorzieningen voor drijfmestopslag

Naast de nieuwe toevoegingen staan onder andere technieken die gebruikt worden in de biologische sector en milieuvriendelijke technieken voor onkruidbestrijding op de lijst. De nieuwe lijst stelt daarnaast strenge eisen aan afdekvoorzieningen voor de drijfmestopslag. Deze voorzieningen komen alleen in aanmerking voor de regelingen wanneer het opgevangen gas een nuttige toepassing krijgt.

Nieuwe Energielijst

Ook de nieuwe Energielijst is gepubliceerd. Hierin zijn onder andere de regels betreffende energie-efficiënte melkkoeling aangepast. Alleen systemen waarbij zowel sprake is van melkvoorkoeling als warmteterugwinning op de koelinstallatie komen in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Alle technieken in de Milieu- en Energielijst staan op de website van RVO.nl. Het aanvragen van de regelingen gaat via mijn.rvo.nl.

Beheer
WP Admin