Doorgaan naar artikel

Kans op vrijhandel na brexit groeit

In de aanloop naar een nieuwe EU-top volgende week groeien kansen op een compromis over brexit.

Volgens bronnen in dagblad The Times zou de Britse overheid bereid zijn compromissen te sluiten. De belangrijkste compromissen gaan over voorwaarden voor een douane-unie-overeenkomst na brexit. Het Verenigd Koninkrijk staat voor de opgave om in zo’n overeenkomst ook de sociale en milieuwetgeving te volgen van de EU.

Gevaar op ondermijning

De EU eist dit omdat het gevaar bestaat dat Britse producten oneerlijke concurrentie zijn voor andere EU-landen als het Verenigd Koninkrijk eigen regels kan opstellen voor loon en milieu-eisen. Premier Theresa May zou in de aanloop naar de EU-top haar kabinet willen overhalen tot compromissen voor sociale en milieuregels. Ook zou het kabinet van May een compromis voorbereiden over de Ierse grens in het Noorden.

Canada-model

In de partij van May is nog altijd forse steun voor een losser verband met de EU. Het Verenigd Koninkrijk zou na de brexit met onder meer de EU een vrijhandelsverdrag kunnen sluiten, zoals met Canada is gesloten. Dat ligt niet voor hand, omdat de Ierse grens (Ierland blijft buiten de brexit) dan weer met grenscontroles moet worden uitgerus. De plannen van May om het Verenigd Koninkrijk binnen de douane-unie te houden (met Ierland), maken zo’n fysieke grens wellicht niet nodig.

Groter economisch voordeel

Als de Britten slagen in een compromis voor een douane-unie, kan het Verenigd Koninkrijk geen vrijhandelsafspraken maken met andere landen. De kritische achterban van May gelooft echter dat met nieuwe vrijhandelsafspraken met derde landen een groter economisch voordeel te halen is dan met de EU. Dat is een harde brexit.

Als het Verenigd Koninkrijk echter buiten een douane-unie blijft met de EU, zal een aantal grote bedrijven naar verwachting het Verenigd Koninkrijk verlaten.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin