Doorgaan naar artikel

‘Kans op rechtszaken CO2-heffing sector stijgt’

Image

De glastuinbouw loopt tot 2020 door aanscherping van de CO2-emissienorm een groter risico op overschrijding, maar ook op bezwaar- en beroepszaken.

Sinds 1 januari zijn namelijk ook de kleine CO2-producenten opgenomen in het systeem, maar mag jaarlijks steeds minder CO2 worden uitgestoten.

Door de grotere groep bedrijven wil de overheid de kosten van overschrijding niet bij slechts de helft van de bedrijven neerleggen. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld in een aangepaste wettekst. Mansveld komt hiermee tegemoet aan het advies van de Raad van State. Eerder oordeelde de Raad van State dat niet goed uitgelegd wordt waarom kleinere bedrijven nu ook gaan meedraaien in het vereveningssysteem dat al sinds 2011 draait. Deze bedrijven waren eerst vrijgesteld van de regeling vanwege de administratieve lasten, maar deze vallen in de praktijk mee, zo blijkt.

De Raad van State had ook vragen over de relatie van de CO2-regeling en het private systeem dat LTO Glaskracht nu uitvoert voor alle glastuinbouwbedrijven in Nederland. Uit de toelichting blijkt dat voor het private systeem is gekozen omdat een systeem waar individuele bedrijven op hun CO2-uitstoot worden beloond niet door de staatssteuntoets zou komen.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin