Doorgaan naar artikel

Kan kennisplatform ACCEZ glastuinbouw veranderen?

platform ACCEZ premium

Archieffoto waterbassin. - Foto: Peter Visser

Transities versnellen en glastuinbouw toekomstbestendig maken. Het platform ACCEZ doet dat in Zuid-Holland met vooral geld van de provincie. Lukt dat ook?

Met ACCEZ heeft de provincie samen met de universiteiten in de regio en VNO-NCW West een aanpak ontwikkeld om de transities te versnellen. Van de uitgaven van € 10,7 miljoen van ACCEZ (over het meerjarige programma) komt € 5,7 miljoen van de provincie. ACCEZ faciliteerde in 2022 versnelling in Zuid-Hollandse sleutelgebieden in de glastuinbouw, de melkveehouderij en in de Bollenstreek, schreef het provinciebestuur van Zuid-Holland over haar eigen wapenfeiten in de laatste regeerperiode. Het jaarverslag van ACCEZ is nu ook uit. Op welke punten slaagt dat platform er werkelijk in verschil te maken?

Game voor watergebruik

Aan de uitgavenkant voor kennisontwikkeling is een waterproject in glastuinbouw genoemd ’Waarde van Water’, gericht op samenwerkingskansen voor opslag en gebruik van hemel- en oppervlaktewater in Pijnacker. Daarvoor is een game ontwikkeld. Het project leverde ideeën op, die verder ontwikkeld moeten worden, ook voor andere gebieden. Daarvoor is in 2023 budget begroot.

Dit programma is één van de weinige gerichte kennisprogramma’s van Accez in 2022. Voor ACCEZ was voorzien dat eind 2023 de programma’s zouden aflopen, maar de partijen willen het programma ACCEZ verlengen tot 2028.

‘Waardevol traject’ koplopers

In 2022 werd ook een koplopers-overleg georganiseerd, waar toekomstgerichte glastuinders maandelijks discussieerden over de toekomst van de glastuinbouw. Zij zien een omslagpunt in de maatschappij waardoor de glastuinbouw moet meebewegen, en waarbij een sterkere lobby niet werkt.

Deze groep telers kan een verandering teweegbrengen, denkt Mark-Jan Terwindt, directeur The Greenery Growers. “Dit traject met de koplopers uit de tuinbouw is één van de meest waardevolle die ooit gedraaid heeft. Het brengt een groep mensen bij elkaar die samen echt het verschil kunnen maken in de transitie van de glastuinbouw. Door onder andere kleine stapjes vooruit te maken, op de rand van de comfortzone en altijd met respect voor iedereen.”

Resultaten grote scenariostudie

ACCEZ is ook bekend van de scenariostudie voor de glastuinbouw in 2020. Er zijn vier scenario’s onderkend voor de ontwikkelingen in de toekomst. Met die kennis kunnen ondernemers zich wapenen, is de gedachte. De kennis uit die scenariostudie werd in 2022 vertaald in een leerprogramma voor bedrijfsadviseurs en accountmanagers bij banken en accountantskantoren. Ook liep een kennisprogramma voor jonge ondernemers op dit punt.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin