Kamp tevreden over resultaten Green Deals

13-04-2015 | |
Kamp tevreden over resultaten Green Deals

De Green Deals die worden gesloten zijn steeds strategischer van karakter en er doen per deal steeds meer partijen mee.

“Het opschalingspotentieel en het uitstralende effect is hierdoor vanaf het begin van de deal beter geborgd”, schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

“De werkwijze die in de Green Deal-aanpak tot stand is gekomen, zie ik als een succesvolle manier om samen met partijen in de samenleving toe te werken naar groene groei. Tevens is deze aanpak goed toepasbaar bij andere maatschappelijke opgaven waarin de overheid een faciliterende rol kan spelen bij initiatieven die door de energieke samenleving worden geïnitieerd”, constateert Kamp in de voortgangsrapportage over de afspraken die tussen bedrijven en overheid worden gesloten.

In de periode 2011 tot en met 2014 zijn 176 Green Deals afgesloten met 1090 deelnemende partijen.

Voor komende jaren verwacht Kamp dat het aantal nieuwe deals jaarlijks rond de 20 zal liggen. Inmiddels zijn 40 deals afgerond. Succesvolle deals wil ik de komende jaren ook na afronding monitoren om zicht te houden op de resultaten en effecten. Ook zal er een effectmeting worden gedaan naar de Green Deals, om meer inzicht te krijgen in het effect van de Green Deals.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer