Kamp: duurzaamheid in mededingingsregels

24-11-2015 | |
Kamp: duurzaamheid in mededingingsregels

Duurzaamheidsvoordelen die op de lange termijn zullen voordoen, moeten worden meegewogen in de mededingingstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat vindt minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Hij verwacht de aangepaste beleidsregel mededinging en duurzaamheid eind dit jaar vast te kunnen stellen. Bij deze aanpassing worden ook publieke belangen, zoals dierenwelzijn en milieu, opgenomen in de beoordeling.

Afwijzing Kip van Morgen

Kamp reageert hiermee op Kamervragen van Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jaco Geurts (CDA) over de afwijzing van de Kip van Morgen door ACM. Zij vinden dat ACM bij de beoordeling van de Kip van Morgen zaken als duurzaamheid eigenlijk niet voldoende meewegen. Het initiatief voor de productie van meer duurzaam geproduceerd kippenvlees werd door ACM afgewezen, omdat er mogelijk sprake is van overtreding van het kartelverbod.

Beoordeling is aan ACM

Minister Kamp vindt dat ACM nog duidelijker moet maken wat wel en niet kan en hoe bepaalde belangen meegenomen kunnen worden in het kader van mededinging. De beleidsregel mededinging en duurzaamheid wordt hierom aangepast. De minister zegt dat hij graag had gezien dat de afspraken rond de Kip van Morgen mogelijk waren geweest binnen de kaders van de mededingingswet. “Maar de concrete beoordeling is aan ACM”, aldus Kamp.

Europees overleg over duurzaamheid en mededinging

Het ministerie is ook in overleg met de Europese Commissie over duurzaamheid en de Europese mededingingsregels. Wanneer dit overleg is afgerond, is nog niet bekend.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer