Kamp: deur uitvoering telersheffingen niet dicht

24-02-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Minister Henk Kamp (EZ). - Foto: ANP
Minister Henk Kamp (EZ). - Foto: ANP

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil in overleg om telersheffingen via brancheorganisaties toch snel mogelijk te maken.

De akkerbouw wil als eerste deelsector via de opgerichte Brancheorganisatie Akkerbouw heffingen instellen om onderzoek en innovatie op gang te houden na de productschappen. Voor de Brancheorganisatie Sierteelt en Groente en Fruit wil Kamp binnenkort met een standpunt komen over de aanvraag om die heffingen verplicht op te leggen aan telers. Akkerbouw is al verder in dat proces. Het besluit over akkerbouw is belangrijk voor andere deelsectoren.

Akkerbouw baant wegen

Bij de eerste Brancheorganisatie Akkerbouw ziet Kamp juridische problemen opdoemen in de uitvoering zoals de sector dat voor ogen had. Veel administratieve taken legt hij daarom bij de brancheorganisatie, die de procedure onwerkbaar noemt. Kamp toont zich wel bereid daarover nadere analyse uit te voeren en overleg te voeren.

Adressen bottleneck

De minister zegt nu bereid te zijn om nogmaals te laten kijken naar de mogelijkheden om adressen van telers te verstrekken die niet zijn aangesloten bij LTO en daarover met de brancheorganisatie te overleggen. Vooralsnog gaat minister Kamp ervan uit dat adresgegevens alleen via de Kamer van Koophandel aan de brancheorganisatie voor akkerbouwers kunnen worden verstrekt. Die gegevens moeten worden gedestilleerd uit de verschillen tussen de lijst van aangeslotenen en de gegevens van akkerbouwers waarover de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikt.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer